SKŁADKI

Składki na poczet członkostwa w PTBUN w wysokości 100 zł rocznie należy wnosić do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, który obejmuje składka (składkę za rok 2016 płacimy do 31 grudnia 2015 r).

Składki należy przesyłać na konto PTBUN:

Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, ul. Pasteura 3, Warszawa 02-093.
Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A
Adres: Oddzial w Warszawie ul. Krucza 24-26
Nr konta: 67 1240 6003 1111 0010 2058 0307
Swift: PKOPPLPW

W rubryce "Tytuł" proszę wpisać "Składka członkowska PTBUN za rok XXXX", gdzie XXXX należy zastąpić odpowiednią liczbą, np. 2016.

Jeśli wysyłają Państwo pieniądze z cudzego konta, proszę również uwzględnić nazwisko osoby wpłacającej.

 

Dziękujemy za regularne płacenie składek.

Jednocześnie informujemy, że jeśli osoba utraciła status członka na skutek niepłacenia składek, to aby go odzyskać, musi najpierw uzupełnić zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować do Skarbnika:

Monika Liguz-Lęcznar
e-mail: m.liguz@nencki.gov.pl