Przynależność do organizacji

Od 1998 roku PTBUN jest członkiem FENS (Federation of European Neuroscience Societies) a od 1992 również IBRO (International Brain Research Organization). W 2007 roku PTBUN przystąpiło do European Coalition for Biomedical Research (ECBM) i przyjęło zaproszenie do Polskiej Rady Mózgu (PRM). W 2015 roku prof. Małgorzata Kossut została wybrana na wiceprezesa PRM.

W tym okresie członkowie PTBUN pełnili funkcje w następujących komitetach wykonawczych FENS:

Daniel Wójcik photo
Daniel Wójcik

IBRO Pan-Europe Regional Committee

(2024-)

Ewelina Knapska

Kavli Network of Excelence Member

(2018-2022)

Daniel Wójcik photo
Daniel Wójcik

Committee of Higher Education and Training (CHET) Committee Member

(2018-2020)

Elżbieta Pyza

Communication Committee Member

(2016-2020)

Małgorzata Kossut

Communication Committee Member

(2012-2016)

Krzysztof Turlejski

Committee on Animals in Research (CARE) Committee Member

(2012-2016)

Ryszard Przewłocki

Chair Schools Programme Committee

(2010-2014)

Jolanta Zawilska

Network of European Neuroscience Schools (NENS) Committee Member

(2006-2016)

Małgorzata Kossut photo
Małgorzata Kossut

Programme Committee Member

2012 Barcelona, 2006 Vienna

Leszek Kaczmarek

Programme Committee Member

2008 Geneva, 2004 Lisbon

Andrzej Wróbel

Programme Committee Member

2006 Vienna