Składki

Składki na poczet członkostwa w PTBUN w wysokości 150 zł rocznie (lub 75 zł w przypadku członków doktorantów) należy wnosić do końca stycznia roku, który obejmuje składka.

Składki należy przesyłać na konto PTBUN:

  • Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, ul. Pasteura 3, Warszawa 02-093.
  • Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A
  • Adres: Oddzial w Warszawie ul. Krucza 24-26
  • Nr konta: 67 1240 6003 1111 0010 2058 0307
  • Swift: PKOPPLPW
  • IBAN (dla wpłat z zagranicy): PL 67 1240 6003 1111 0010 2058 0307

W rubryce Tytuł proszę wpisać Składka członkowska PTBUN za rok XXXX, gdzie XXXX należy zastąpić odpowiednią liczbę, np. 2024.

Jeśli wysyłają Państwo pieniądze z cudzego konta, proszę również uwzględnić nazwisko osoby wpłacającej.

Dziękujemy za regularne płacenie składek.

Jednocześnie informujemy, że jeśli osoba utraciła status członka na skutek niepłacenia składek, to aby go odzyskać, musi najpierw uzupełnić zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować do Skarbnika.