Zarząd

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (2023-2025):

Prezes

prof. dr hab. Irena Nalepa

Zakład Biochemii Mózgu
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
Smętna 12, 31-343 Kraków

(+48) 12 662 32 25
nfnalepa@cyf-kr.edu.pl

Wice-prezes

dr hab. Ewelina Knapska

Pracownia Neurobiologii Emocji
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa​

(+48) 22 58 92 370
e.knapska@nencki.edu.pl

Wice-prezes

dr Michał Ślęzak

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław​

(+48) 71 734 71 05
michal.slezak@port.lukasiewicz.gov.pl

Sekretarz

dr Agnieszka Wnuk

Pracownia Neurofarmakologii i Epigenetyki, Zakład Farmakologii Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN ul. Smętna 12, 31-343 Kraków

(+48) 12 662 33 39
wnuk@if-pan.krakow.pl

Skarbnik

dr Paweł Boguszewski

Pracownia Metod Behawioralnych Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

(+48) 22 589 24 51
p.boguszewski@nencki.edu.pl

Prezes-Elekt

prof. dr hab. Jacek Jaworski

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

(+48) 22 597 07 55
jaworski@iimcb.gov.pl

Eksprezes

prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych​​ Uniwersytet Jagielloński​ ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

(+48) 12 664 53 37​
elzbieta.pyza@uj.edu.pl

Członek

dr hab. Anna Błasiak

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych​​
Uniwersytet Jagielloński​
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

(+48) 12 664 53 72
anna.blasiak@uj.edu.pl

Członek

dr hab. n. med. Magdalena Sowa-Kućma, prof. UR

Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytet Rzeszowski Warzywna 2A, 35-310 Rzeszów

(+48) 17 851 68 80 msowa@ur.edu.pl


Poprzednie Zarządy

Prezesi

Elżbieta Pyza (2021 – 2023)
Grzegorz Hess (2019 – 2021)
Jan Celichowski (2017 – 2019)
Małgorzata Skup (2015 – 2017)
Andrzej Szutowicz (2013 – 2015)
Marian H. Lewandowski (2011 – 2013)
Julita Czarkowska-Bauch (2009 – 2011)
Jolanta Skangiel-Kramska (2007 – 2009)
Ryszard Przewłocki (2005 – 2007)
Katarzyna Nałęcz (2003 – 2005)
Małgorzata Kossut (2001 – 2003)
Jerzy Vetulani (1999 – 2001)
Mirosław Mossakowski (1997 – 1999)
Andrzej Wróbel (1995 – 1997)
Małgorzata Kossut (1992 – 1995)
Mirosław Mossakowski (1991 – 1992)

Sekretarze

Agnieszka Zelek-Molik (2019 – 2021, 2021 – 2023)
Jan Rodriguez-Parkitna (2017 – 2019)
Krystyna Ossowska (2015 – 2017)
Wioletta Waleszczyk ( 2011 – 2013, 2013 – 2015)
Katarzyna Łukasiuk (2009 – 2011)
Teresa Zalewska (2007 – 2009)
Grzegorz Hess (2005 – 2007)
Irena Nalepa (2003 – 2005)
Władysław Lasoń (1999 – 2001)
Jolanta Zawilska (1997 – 1999)
Remigiusz Tarnecki (1992 – 1995)
Julita Czarkowska-Bauch (1991 – 1992, 1995 – 1997, 2001 – 2003)

Skarbnicy

Ewa Kublik (2019 – 2021, 2021 – 2023)
Monika Liguz-Lęcznar ( 2015 – 2017, 2017 – 2019)
Daniel Wójcik (2011 – 2015)
Henryk Majczyński (2007 – 2011)
Krzysztof Turlejski (2003 – 2007)
Stefan Kasicki (2001 – 2003)
Krystyna Domańska-Janik (1999 – 2001)
Leszek Kaczmarek (1995 – 1997)
Julita Czarkowska-Bauch (1993 – 1995)
Andrzej Wróbel (1991 – 1992)​