Stypendia wyjazdowe na FENS Forum 2024

Zarząd Główny PTBUN zdecydował o przyznaniu do 5 stypendiów wyjazdowych o wartości 500 EURO każde, przeznaczonych dla młodych naukowców na pokrycie kosztów udziału w zbliżającym się FENS Forum 2024.

Zgłoszenia można przesyłać do 21 lutego 2024, na adres mailowy: secretary@ptbun.org.pl

Regulamin: https://ptbun.org.pl/keedootu/2024/02/Travel_grant_FENS_2024_pl.pdf