Komisje

Skład Komisji Wyborczej Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego w kadencji 2019-2021:

Członek

dr Katarzyna Kuter

Instytut Farmakologii PAN im. Jerzego Maja, Kraków

Członek

dr Marcin Bączyk 

Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

Członek

dr Paweł Boguszewski

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa

Skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego w kadencji 2019-2021:

Członek

prof. dr hab. Urszula Slawinska

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Członek

dr hab. Grzegorz Czapski

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa

Członek

dr Kinga Szydłowska

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa