Komisje

Skład Komisji Wyborczej Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego w kadencji 2021-2023:

Przewodnicząca

dr hab. n. med. Kinga Gaweł, prof. UM,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Sekretarz

dr hab. Marcin Bączyk, prof. AWF 

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Członek

dr n. med. Katarzyna Rafa-Zabłocka

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Kraków

Skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego w kadencji 2021-2023:

Członek

Dr Kinga Szydłowska

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Członek

Prof. dr hab. Elżbieta Salińska

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa

Członek

Dr hab. Katarzyna Stachowicz

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Kraków