Komisje

Skład Komisji Wyborczej Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego w kadencji 2021-2023:

Członek

dr hab. Katarzyna Kuter

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Kraków

Członek

dr Marcin Bączyk 

Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

Członek

dr Kinga Gaweł

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego w kadencji 2021-2023:

Członek

prof. dr hab. Urszula Slawinska

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Członek

dr hab. Grzegorz Czapski

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa

Członek

dr Kinga Szydłowska

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa