Studia z zakresu neuronauk

Kognitywistyka, UAM, Poznań
Kognitywistyka, UMK, Toruń
Kognitywistyka, UW, Warszawa
Neurobiologia, Poznań
Neurobiologia, SUM, Katowice
Neurobiologia, UJ, Kraków
Neuroinformatyka, UW, Warszawa
Neurokognitywistyka, SWPS, Warszawa