Członkostwo – korzyści

Będąc członkiem PTBUN stajesz się automatycznie członkiem:

Korzyści wynikające z bycia członkiem PTBUN/FENS/IBRO:

 • Niższa opłata rejestracyjna na:
  • International Congress of Polish Neuroscience Society
  • FENS Meetings: FENS Forum, FENS Regional Meetings, Brain Conference
  • IBRO World Congresses
 • Możliwość zgłoszenia plakatu na zjazd Society for Neuroscience (SfN) dla osób niezrzeszonych w SfN.
 • Możliwość ubiegania się o granty konferencyjne i stypendia na udział w:
  • FENS Meetings
  • SfN Meetings
  • IBRO World Congresses
  • Szkoły letnie i zimowe współorganizowane przez FENS
 • Możliwość korzystania z oferty stypendialnej FENS:
  • Oferta Committee of High Education and Training (CHET)
  • Young Researchers Exchange Programme (YREP)
  • Międzynarodowe kursy i Programy NENS
 • Swobodny dostęp do European Journal of Neuroscience
 • Dostęp do zasobów edukacyjnych Neuronline SFN