Stypendia/praca

Oferty pracy

Dwa stanowiska pracy są dostępne w nowo utworzonej Pracowni Elektrofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej w  Warszawie. Termin składania ofert 26 kwiecień 2021. Osobą do kontaktu jest Joanna Urban-Ciećko, j.ciecko@nencki.edu.pl

Stypendia

Stypendia doktoranckie w programie „NeuroSchool” są dostępne na uniwersytecie Aix-Marseille University (AMU) w Prowansji, Francja. Termin składania wniosków – 2 maj 2021.