Stypendia/praca

Oferty pracy

1 pozycja dla STYPENDYSTY w Instytucie Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, NCN OPUS 24, nr ref. AWF/17/2023. Oferty można składać do 02/09/2023 do godz 15. Szczegóły TUTAJ.

1 stanowisko post-doc (na 1 rok) w Wielkiej Brytanii, w University of Cambridge, Zakład Neuronauk Klinicznych (laboratorium prof. Spillantini). Zatrudnienie począwszy od 1 października 2023. Prace dotyczą rozprzestrzeniania się alfa-synukleiny w modelach transgenicznych. Szczegóły TUTAJ. Nr oferty ZE37831. Termin nadsyłania zgłoszeń 09/08/2023.

1 stanowisko post-doc (na 3 lata) w Wielkiej Brytanii, w University of Cambridge, Zakład Neuronauk Klinicznych (laboratorium prof. Spillantini). Prace dotyczą badania mutacji mitochiondrialnego DNA w chorobie Parkinsona. Szczegóły TUTAJ. Nr oferty ZE34727. Termin nadsyłania zgłoszeń 27/08/2023.

1 pozycja na stanowisko doktoranta w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, w ramach projektu NCN OPUS 20 pt.: „Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku.” kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Magdalena Zielińska. Pytania i oferty należy przesyłać do kierownika projektu na adres: mzielinska@imdik.pan.pl  Termin zgłaszania aplikacji 31/10/2022. Szczegóły dotyczące aplikowania TUTAJ.  

1 stanowisko post-doc w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Biologii do pracy w grupie badawczej neurobiologii rozwojowej Danio pręgowanego kierowanej przez dr Savani Anbalagan. Trzyletni projekt finansowany przez NCN obejmuje badanie morfogenezy rozwojowej tylnego płata przysadki, głównego interfejsu neuroendokrynnego OUN. Doświadczenie zawodowe w zakresie Danio pręgowanego lub neurobiologii rozwojowej nie jest obowiązkowe. Termin nadsyłania zgłoszeń 15/07/2022 lub do czasu obsadzenia stanowiska. Więcej informacji TUTAJ.

1 stanowisko na LIDERA grupy w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAS. Termin składania ofert – 05/09/2022. Więcej informacji TUTAJ.

1 stanowisko post-doc w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAS. Termin składania ofert – 03/07/2022. Więcej informacji TUTAJ.

1 stanowisko post-doc w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAS w projekcie. Termin składania ofert – 22/07/2022. Więcej informacji TUTAJ.

1 etat na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych jest dostępny w Katedrze Neurobiologii, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej informacji TUTAJ. Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie do dnia 22/08/2022 na adres: renata.bocian@biol.uni.lodz.pl

1 etat na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych jest dostępny w Katedrze Neurobiologii, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej informacji TUTAJ. Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie do dnia 22/08/2022 na adres: renata.bocian@biol.uni.lodz.pl

1 stanowisko post-doc w  Faculty of Psychology and Educational Sciences, KU Leuven, Belgium, w ramach dwustronnego projektu z Shenzhen Bay Laboratory/ Peking University Shenzhen Graduate School dotyczącego funkcji neureksyn i neuroligin w interneuronach parwalbuminowych. Więcej informacji TUTAJ.

1 stanowisko dla doktoranta lub post-doc w  Faculty of Psychology and Educational Sciences, KU Leuven, Belgium, w ramach konsorcjum ERA-NET NEURON “Microglia/neuron crosstalk in autism spectrum disorder: Role of early inflammatory activation” (MINERVA), obejmującego partnerów w Finlandii, Niemczech I Włoszech. Celem projektu jest zrozumienie wpływu system odpornościowego i czynników genetycznych na komórki mikrogleju i neurony ze szczególnym uwzględnieniem zmian rozwojowych związanych ze schorzeniami ze spektrum autyzmu. Więcej informacji TUTAJ.

1 pozycja na stanowisko doktoranta w projekcie NCN PRELUDIUM BIS 3 pt.: „Rola neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) i synaps elektrycznych w neuroprotekcyjnym działaniu Escitalopramu w mysim modelu niedokrwienia siatkówki”, kierownik: dr hab. n. med. Adrian Smędowski. Pytania i oferty należy składać do kierownika projektu na adres: asmedowski@sum.edu.pl  Termin zgłaszania aplikacji 30/05/2022,12:00. Szczegóły dotyczące aplikowania TUTAJ.

1 pozycja na stanowisko post doc w projekcie: „The mechanisms of mitochondrial damage-dependent neuroinflammation in experimental models of Parkinson’s disease. The role of Parkin dysfunction” Project OPUS LAP no. 2020/39/I/NZ4/01031. Projekt finansowany przez NCN, realizowany w Zakładzie Sygnalizacji Komórkowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie. Termin zgłaszania aplikacji: 31/05/2022. Szczegóły TUTAJ.

1 pozycja na stanowisko Asystent w Zakładzie Neurotoksykologii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie. Termin zgłaszania aplikacji: 25/04/2022. Szczegóły TUTAJ.

1 pozycja na stanowisko Asystent w Zakładzie Neuropsychofarmakologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie. Termin zgłaszania aplikacji: 22/04/2022. Szczegóły TUTAJ.

1 pozycja na stanowisko pracownik inżynieryjno-techniczny (1 etat) w Zakładzie Neuropsychofarmakologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie. Termin zgłaszania aplikacji: 22/04/2022. Szczegóły TUTAJ.

1 pozycja na stanowisko pracownik inżynieryjno-techniczny (1/2 etatu) w Zakładzie Neuropsychofarmakologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie. Termin zgłaszania aplikacji: 22/04/2022. Szczegóły TUTAJ.

1 pozycja na stanowisko post doc w projekcie: „Pre-symptomatic synaptic disorders in Alzheimer’s disease” (PreSSAD), JPco-fuND2 Call 2021 program financed by the EU Joint Program – Neurodegenerative Disease Research (EU JPND) (36 miesięcy, z możliwością przedłużenia) jest dostępne w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie. Termin zgłaszania aplikacji: 22/04/2022. Szczegóły TUTAJ oraz w ogłoszeniu z dn11.03.2022 TUTAJ

3 pozycje na stanowisko doktoranta w Aix Marseille University, Francja. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe TUTAJ. Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć do dnia 10/04/2022

oferta doktoratu międzynarodowego (co-supervised) w Aix Marseille University, Francja. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe TUTAJ. Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć do dnia 10/04/2022

1 pozycja na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych jest dostępna w Katedrze Neurobiologii, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej informacji TUTAJ. Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie do dnia 15/04/2022 na adres: renata.bocian@biol.uni.lodz.pl

1 pozycja na stanowisko doktoranta w projekcie NCN „Molekularne mechanizmy ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofie mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego ALS” jest dostępna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; pytania i aplikacje proszę składać do prof. dr hab. Elżbiety Pyza elzbieta.pyza@uj.edu.pl

1 pozycja postdoc w obszarze neurobiologia społeczna/systemowa jest dostępna w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie; Szczegóły TUTAJ.  Osobą do kontaktu jest: Dr Alicja Puścian a.puscian@nencki.edu.pl

Stypendia

Stypendia PTBUN na FENS Forum of Neuroscience 2022 (Paryż, Francja, 9-13 lipca 2022)

PTBUN oferuje 5 stypendiów za udział w FENS Forum 2022. W przypadku, gdy FENS Forum odbędzie się w formie stacjonarnej, każde z przyznanych stypendiów podróżnych wyniesie 500 €. W przypadku, gdy FENS Forum przyjmie formę wirtualną, stypendium pokryje opłatę za rejestrację i obsługę abstraktów maksymalnie do 500 €. Jeśli FENS Forum przyjmie formułę hybrydową, stypendium będzie uzależnione od rodzaju uczestnictwa laureata w konferencji

Ubiegający się musi być:

  • członkiem PTBUN posiadającym opłacone wszystkie składki,
  • doktorantem, albo pracownikiem polskiej uczelni wyższej lub placówki naukowej w wieku poniżej 35 lat,
  • pierwszym autorem doniesienia zjazdowego prezentowanego na FENS Forum.

Stypendyści  zostają wyłonieni na podstawie wartości naukowej przesłanego abstraktu oraz informacji zawartych w aplikacji. Stypendium może otrzymać tylko jedna osoba z danej jednostki naukowej

Wniosek musi zawierać następujące dokumenty:

  • CV z listą publikacji, doniesień zjazdowych,
  • doniesienie zjazdowe prezentowane na FENS Forum,
  • list rekomendujący od promotora lub opiekuna naukowego,
  • krótki opis ważności opisanego w doniesieniu wyniku

Wnioski mają być nadsyłane do 15 lutego 2022, w formacie pdf w postaci jednego pliku na adres: secretary@ptbun.org.pl.

Stypendia są wypłacane po konferencji na podane przez stypendystę konto po przedstawieniu certyfikatu uczestnictwa w FENS Forum.

Wczesna rejestracja na FENS Forum 2022 trwa od 01/12/2021 do 22/02/2022 do godz. 23:59 CET. Szczegóły TUTAJ. Uwaga, można ubiegać się o stypendia wyjazdowe w kilku miejscach, jednak stypendium można otrzymać tylko z jednego źródła. Osoby, które otrzymają stypendia z FENS lub IBRO nie otrzymają stypendium z PTBUN.