Popularyzacja nauki

Światowy Tydzień Mózgu jest organizowany na świecie od wielu lat. Pomysł narodził się w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie lat 90. Od tego czasu na całym świecie, co roku, w marcu, organizowane są wykłady, w których naukowcy i klinicyści mówią społeczeństwu, jak działa mózg. W Polsce Tydzień Mózgu jest imprezą organizowaną od 1998 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA. Odbywa się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie i Katowicach.

Jego organizację wspiera szereg Instytucji, m.in. w Warszawie: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Instytut Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego PAN; w Krakowie: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Uniwersytet Jagielloński i Instytut Farmakologii PAN; w Katowicach: Uniwersytet Śląski; w Poznaniu: Oddział PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego i Uniwersytet Przyrodniczy. Wykładowcami są wybitni specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii, neuropsychologii, neurofarmakologii, neurofizyki i neuroinformatyki. Wykłady mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego oraz ich najnowszymi osiągnięciami.