Nagrody i wyróżnienia

Nagroda zespołowa im. Jerzego Konorskiego

Corocznie, z inicjatywy PTBUN i Komitetu Neurobiologii PAN, przyznaje się nagrodę zespołową im. Jerzego Konorskiego za najlepszą pracę z dziedziny neurobiologii wykonaną w Polsce. W skład kapituły Nagrody wchodzą, wybierani przez Zarząd PTBUN i Prezydium Komitetu Neurobiologii, przedstawiciele obu gremiów.

Regulamin nagrody

Laureaci nagrody

Nagroda Młodego Badacza (Young Investigator Award)

Co dwa lata Zarząd PTBUN przyznaje Nagrodę Młodego Badacza (Young Investigator Award) za wyróżniającą się pracę, zgłoszoną na Kongres PTBUN. Nagrodą jest zaproszenie do wygłoszenia krótkiego wykładu podczas Kongresu Towarzystwa. W skład kapituły Nagrody wchodzą członkowie Towarzystwa, wybierani przez Zarząd PTBUN.

Laureaci nagrody

Zgłoszenia w bieżącej edycji Konkursu należy nadsyłać do 11 czerwca 2023 roku.

  • Nagroda Młodego Badacza jest przyznawana w uznaniu wybitnej pracy naukowej w dowolnej dziedzinie neuronauki doktorantowi, który nie ukończył 30 roku życia w terminie nominacji.
  • Kandydaci muszą być członkami PTBUN, pracującymi w polskiej instytucji badawczej lub na uniwersytecie oraz muszą zarejestrować się i złożyć abstrakt na nadchodzący Kongres PTBUN.
  • Osoby mogą zgłaszać się same lub być nominowane przez kolegów neuronaukowców.
  • Po zarejestrowaniu się na Kongres PTBUN, należy przesłać drogą elektroniczną na adres secretary@ptbun.org.pl następujące dokumenty:
    • CV kandydata, z krótkim opisem najważniejszych osiągnięć naukowych.
    • Ustrukturyzowany abstrakt (Wstęp, Cele, Metody, Wyniki, Wnioski) zgłoszony na Kongres, opisujący nowe dane, które nie zostały jeszcze opublikowane.
    • List rekomendacyjny od promotora/współpromotora pracy doktorskiej.

Nagroda im. Adolfa Becka

PTBUN ustanawia Nagrodę im. Adolfa Becka dla uhonorowania badaczy za znaczące osiągnięcia w dziedzinie neurofizjologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych metodami elektrofizjologicznymi. Nagrodzeni otrzymują statuetki z popiersiem patrona nagrody i sentencją autorstwa Horacego “Sapere auso” – temu, który odważył się być mądrym.

Pierwszym laureatem nagrody im. Adolfa Becka, przyznanej w roku 2017, był prof. dr hab. Andrzej Wróbel.

Regulamin nagrody | Formularz wniosku

Nagroda im. Edwarda Flataua

PTBUN ustanawia Nagrodę im. Edwarda Flataua dla uhonorowania badaczy za znaczące osiągnięcia w dziedzinie badań morfogenezy, morfologii, anatomii i biologii molekularnej układu nerwowego. Nagrodzeni otrzymują statuetki z popiersiem patrona nagrody i sentencją autorstwa Horacego “Sapere auso”  – temu, który odważył się być mądrym.

Regulamin nagrody | Formularz wniosku

Pierwszym laureatem nagrody im. Edwarda Flataua, przyznanej w roku 2019, był prof. dr hab. Leszek Kaczmarek.