Ośrodki neuronaukowe

Centrum Medycyny Doświadczalnej, SUM, Katowice
CNS Lab, IBIB, WIML, Warszawa
Gdański Uniwersytet Medyczny
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Warszawa
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im M. Nenckiego, Warszawa
Instytut Farmakologii PAN, Kraków
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, UMK, Toruń
Katedra Nauk Biologicznych, AWF Poznań
Katedra Neurobiologii, UŁ, Łódź
Laboratorium NeuroKognitywne, UMK, Toruń
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego IFiPS, Kajetany
Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego, UM, Wrocław
Pracownia Neurobiologii, UP, Poznań
Pracownia Neuronauki Klinicznej, Instytut Psychologii PAN
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii, Kraków
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet SWPS
Wydział Biologii UG, Gdańsk
Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, WUM, Warszawa
Zakład Biofizyki, UMK, Toruń
Zakład Fizyki Biomedycznej Wydz. Fizyki UW, Warszawa
Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, UJ, Kraków