Historia PTBUN

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN) powstało w 1991 r. z inicjatywy prof. Marka Kowalczyka (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie) i prof. Małgorzaty Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie). W skład grupy założycielskiej weszli też badacze z różnych naukowych ośrodków warszawskich: Julita Czarkowska-Bauch, Wojciech Danysz, Mirosław Mossakowski, Jolanta Skangiel-Kramska, Andrzej Wróbel.

Z początkiem 1991 roku Małgorzata Kossut opublikowała w TINS ważny artykuł, dotyczący środowiska neurobiologów i stanu badań układu nerwowego w Polsce: Neuroscience in Poland. Była to zapowiedź działań na rzecz powołania Towarzystwa.

Earlier this year I tried to locate and count the scientists who may possibly want to join the Polish Neuroscience Society. A first rough estimate indicated about 200-250 scientists, including graduate students, who do research on the nervous system. It seemed worthwhile to attempt to highlight their work so that Polish neuroscience might share in the impetus coming from the historical changes sweeping across Europe

(Trends Neurosci. 1991 Feb.,14(2): 52-4).

Zjazd założycielski odbył się w kwietniu 1991 roku, w Warszawie. Zaproponowana przez organizatorów nazwa stowarzyszenia – Polskie Towarzystwo Neurobiologiczne, została zastąpiona nazwą Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego. W celu realizacji zadań Towarzystwo powołało Sekcje: Neurologii i Neuroimmunologii, Neurochemii, Neurofizjologii i Anatomii, Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Neurofarmakologii, Neuropsychologii, Neuroinformatyki, Popularyzacji Wiedzy o Układzie Nerwowym.

Członkowie Komitetu Założycielskiego PTBUN.
Od lewej: Marek Kowalczyk, Małgorzata Kossut, Mirosław Mossakowski, Jolanta Skangiel-Kramska, Andrzej Wróbel, Julita Czarkowska-Bauch, Wojciech Danysz.

Zachował się program zjazdu założycielskiego, którego koncepcja odzwierciedlała jeden z zasadniczych celów Towarzystwa: integrowanie badań podstawowych i klinicznych: link [dodać].

Opracowanie: Katarzyna Nałęcz (2005), Julita Czarkowska-Bauch i Małgorzata Skup (2016)

Źródła: Archiwum PTBUN; Statut Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, Warszawa 1991; Statut Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego z poprawkami przyjętymi przez Krajowy Zjazd Członków. Warszawa 1997; Suplementy i numery zjazdowe “Acta Neurobiologiae Experimentalis” 1992-2015.

Historia Polskich badań nad mózgiem

Adolf Beck

(1863-1942)

Edward Flatau

(1868-1932)

Jerzy Konorski

(1903-1973)

Liliana Lubińska

(1904-1990)