Szkoły doktorskie

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska KISD. KISD prowadzona jest wspólnie przez instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH). Kształci m.in w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lub farmaceutyczne.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oferuje dwa różne programy kształcenia doktorskiego z zakresu neuronauk w ramach projektów realizowanych przez pracowników naukowych UJ. Pierwszy program prowadzony w języku polskim – szczegóły TUTAJ. Drugi program prowadzony w języku angielskim – szczegóły TUTAJ.

Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kształci doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu.

Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD] kształci w czterech dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna, w 9 pozauniwersyteckich jednostkach naukowych w Warszawie. Program z zakresu neuronauk oferowany jest w wielu z nich – tematy można sprawdzić na stronie dla kandydatów /projekty-badawcze/.