O towarzystwie

Siedzibą Towarzystwa jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. L. Pasteura 3, 02-093 Warszawa. Strukturę organizacyjną tworzą: Krajowy Zjazd Członków Towarzystwa i Zarząd Główny.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami

Cele, jakie postawili sobie członkowie Towarzystwa, to:

 • organizowanie i wspieranie rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym;
 • zrzeszanie osób pracujących w  dziedzinie neurobiologii, neuropsychologii, neuroinformatyki i neuropsychofarmakologii;
 • upowszechnianie wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięć naukowych w tej dziedzinie, w tym prowadzenie działalności  popularyzatorskiej, szkoleniowej  i wydawniczej;
 • reprezentowanie krajowego środowiska neurobiologów w kraju i za granicą.

Podstawowymi formami działalności PTBUN jest organizowanie:

PTBUN inicjuje i wspiera organizacje licznych zjazdów, sympozjów, konferencji i sesji naukowych o różnorodnej tematyce neurobiologicznej. Dotychczas odbyły się szkolenia o następującej tematyce:

 • molekularne podstawy uzależnień,
 • mechanizmy uczenia się i pamięci,
 • plastyczność układu nerwowego,
 • cytokiny a mózg,
 • układy czuciowe i ruchowy,
 • neurogeneza a rozwój,
 • neuroimmunologia mózgu,
 • neurodegeneracja,
 • ból,
 • neuropsychologia,
 • integracyjne mechanizmy kory mózgu,
 • neuroinformatyka.

Działalność popularyzatorska PTBUN polega na organizowaniu  corocznych, otwartych imprez w ramach światowego Tygodnia Mózgu, obejmujących wykłady, dyskusje, zajęcia warsztatowe i konkursy wiedzy o mózgu dla młodzieży szkolnej i studentów.