Komisje tematyczne i problemowe

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa (Par. 35.1) komisje tematyczne powoływane są w celu organizowania i popierania konkretnych działań zmierzających do rozwoju określonej dziedziny badań: aktywizacji osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechniania osiągnięć naukowych oraz edukacji w zakresie wykonywania doświadczeń z użyciem organizmów żywych. Paragraf 35.2 definiuje, że komisje problemowe powoływane są w celu rozwiązywania konkretnych zadań związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa na czas konieczny do ich realizacji.

W roku 2018 została powołana komisja tematyczna d.s. badań behawioralnych.

Komisja problemowa do spraw Statutu, w składzie Irena Nalepa, Marian Lewandowski oraz Ewa Kublik, działała podczas kadencji 2016-2017 i zajmowała się przygotowaniem uaktualnionej wersji Statutu Towarzystwa.