Kongresy Towarzystwa

Nadchodzący

Ostatni

  • 15th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Kraków, 25-27.08.2021. XV kongres PTBUN został zorganizowany wspólnie z Litewskim Towarzystwem Neuronauk (LNA Lietuvos Neuromokslu Asociacija) jako FENS Regional Meeting. Zarejestrowane wystąpienia były dostępne dla uczestników Zjazdu przez trzy miesiące po konferencji. Program, abstrakty
FENS Regional Meeting 25-27.08.2021

Poprzednie