MÓJ PROFIL     
    POPRZEDNIE ZARZĄDY

Prezesi:

 

Mirosław Mossakowski (1991- 92, 1997- 99);

Małgorzata Kossut (1992 - 95, 2001 - 03);

Andrzej Wróbel (1995 - 97);

Jerzy Vetulani (1999 - 2001);

Katarzyna Nałęcz (2003 - 05);

Ryszard Przewłocki (2005 - 07);

Jolanta Skangiel-Kramska (2007- 09);

Julita Czarkowska-Bauch (2009 - 11);

Marian H. Lewandowski (2011-13);

Andrzej Szutowicz (2013 – 15);

 

Sekretarze:

 

Julita Czarkowska-Bauch (1991- 92, 1995 - 97, 2001- 03);

Remigiusz Tarnecki (1992 - 95),

Jolanta Zawilska (1997- 99),

Władysław Lasoń (1999 - 2001),

Irena Nalepa (2003 - 05),

Grzegorz Hess (2005 - 07),

Teresa Zalewska (2007- 09),

Katarzyna Łukasiuk (2009 - 11),

Wioletta Waleszczyk (2011-15),

 

Skarbnicy:

 

Julita Czarkowska-Bauch (1993 -95)

Leszek Kaczmarek (1995-97)

Krystyna Domańska-Janik (1999 – 2001)

Stefan Kasicki (2001 -03)

Krzysztof Turlejski (2003 - 07)

Henryk Majczyński (2007 - 11)

Daniel Wójcik (2011 - 15)

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.