MÓJ PROFIL     
    ZARZĄD

Kadencja 2015-2017

PREZES

Prof. dr hab. Małgorzata Skup
Zakład Neurofizjologii
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (+48) 22 58 92 405/438
e-mail:  m.skup@nencki.gov.pl

 

WICEPREZESI

Dr hab. Katarzyna Łukasiuk, prof. nadzw. 
Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (+48) 22 58 92 434
e-mail:  k.lukasiuk@nencki.gov.pl

 

Prof. dr hab. Joanna Lewin- Kowalik   
Zakład Fizjologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (+48) 32 25 25 087
kom.: 606-759-783
e-mail: jlk4@wp.pl

 

SEKRETARZ

Prof. dr hab. Krystyna Ossowska
Zakład Neuro- i Psychofarmakologii
Instytut Farmakologii PAN
ul. Smętna 12
31-343 Kraków
tel. (+48) 12 66 23 321
e-mail:  ossowska@if-pan.krakow.pl
e-mail: secretary@ptbun.org.pl

 

SKARBNIK

Dr Monika Liguz-Lęcznar 
Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (+48) 22 58 92 248
e-mail:  m.liguz@nencki.gov.pl

 

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Zakład Neurofizjologii
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (+48) 22 58 92 355
e-mail:  g.wilczynski@nencki.gov.pl

 

dr Agnieszka Jankowska-Kulawy  
Zakład Medycyny Laboratoryjnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (+48) 58 34 92 775
e-mail:  aja@gumed.edu.pl

 

Prezes 2013-2015

Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
Katedra Biochemii Klinicznej
Zakład Medycyny Laboratoryjnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel: (+48) 58 34 91 771
e-mail: aszut@gumed.edu.pl

 

Prezes elekt

Prof. dr hab. Jan Celichowski
Zakład Neurobiologii
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
tel: (+48) 61 83 55 436
e-mail: celichowski@awf.poznan.pl

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.