ZARZĄD

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (2017-2019)

Prezes    

Prof. dr hab. Jan Celichowski

Zakład Neurobiologii

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

ul. Krolowej Jadwigi 27/39

61-871 Poznań

tel: (+48) 61 83 55 436

e-mail: celichowski@awf.poznan.plWice-prezesi

Prof. dr hab. n. med. Jarosław-Jerzy Barski   

Centrum Medycyny Doświadczalnej

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Medyków 4

40-752 Katowice

tel. (+48) 32 208 8593

e-mail:  jbarski@sum.edu.pl

 

Prof. dr hab. Jacek Jaworski

Pracownia Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Księcia Trojdena 4

02-109 Warszawa

tel. (+48) 22 5970 755

e-mail:  jaworski@iimcb.gov.plSekretarz

Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna

Zakład Neurofarmakologii Molekularnej

Instytut Farmakologii PAN

ul. Smętna 12

31-343 Kraków

tel. (+48) 12 66 23 328

e-mail:  janrod@if-pan.krakow.pl

secretary@ptbun.org.pl

 

Skarbnik

Dr Monika Liguz-Lęcznar  

Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

tel. (+48) 22 58 92 248

kom.: 502-225-006

e-mail:  m.liguz@nencki.gov.plCzłonkowie

Dr hab. Agata Adamczyk

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

ul. A. Pawińskiego 5

02-106 Warszawa

tel. (+48) 22 60 86 572

e-mail:  aadamczyk@imdik.pan.pl

 

Dr hab. Ewa Kublik 

Zakład Neurofizjologii

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

tel. (+48) 22 58 92 420

e-mail:  e.kublik@nencki.gov.pl

 


Prezes 2015-2017

Prof. dr hab. Małgorzata Skup 

Zakład Neurofizjologii

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa

tel. (+48) 22 58 92 405/438

kom.: 691-060-290 

e-mail:  m.skup@nencki.gov.pl

 


Prezes elekt

Prof. dr hab. Grzegorz Hess

Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii

Instytut Zoologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 9

30-387 Kraków

tel: (+48) 12 664 52 39

e-mail: grzegorz.hess@uj.edu.pl