PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI

PTBUN jest, od 1998 r.,  zbiorowym członkiem Federacji Europejskich Towarzystw Badań Układu Nerwowego - Federation of European Neuroscience Societies (FENS), a od 1992 członkiem Międzynarodowej Organizacji Badania Mózgu - International Brain Research Organization (IBRO).

Członkowie PTBUN wchodzili do następujących komitetów FENS:

 

       Kaczmarek Leszek          Programme Committee Member (2006-2008)

 

 

 

      

       Kossut Małgorzata          Communication Committee Member (2012 - 2016)


 

        

       Pyza Elżbieta                    Communication Committee Member (2016 - 2020)

 

 

 

     

     Przewłocki Ryszard           Chair Schools Programme Committee (2010 - 2014)

 


 

    

    Turlejski Krzysztof            Committee on Animals in Research (CARE)

                                                    Committe Member (2012 - 2016)


 

 

     Zawilska Jolanta                NENS Committee Member (2006 - 2016)

 

 

 

W 2007 roku PTBUN przystąpiło do European Coalition for Biomedical Research (ECBM) i przyjęło zaproszenie do Polskiej Rady Mózgu (PRM). W 2015 roku prof. Małgorzata Kossut została wybrana na wiceprezesa PRM.