MÓJ PROFIL     
    PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI

PTBUN jest, od 1998 r.,  zbiorowym członkiem Federacji Europejskich Towarzystw Badań Układu Nerwowego - Federation of European Neuroscience Societies (FENS), a od 1992 członkiem Międzynarodowej Organizacji Badania Mózgu - International Brain Research Organization (IBRO).

Członkowie PTBUN wchodzili do następujących komitetów FENS:

 

       Kaczmarek Leszek          Programme Committee Member (2006-2008)

 

 

 

      

       Kossut Małgorzata          Communication Committee Member (2012 - 2016)


 

        

       Pyza Elżbieta                    Communication Committee Member (2016 - 2020)

 

 

 

     

     Przewłocki Ryszard           Chair Schools Programme Committee (2010 - 2014)

 


 

    

    Turlejski Krzysztof            Committee on Animals in Research (CARE)

                                                    Committe Member (2012 - 2016)


 

 

     Zawilska Jolanta                NENS Committee Member (2006 - 2016)

 

 

 

W 2007 roku PTBUN przystąpiło do European Coalition for Biomedical Research (ECBM) i przyjęło zaproszenie do Polskiej Rady Mózgu (PRM). W 2015 roku prof. Małgorzata Kossut została wybrana na wiceprezesa PRM.

   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.