Wybory PTBUN 2021 – zgłaszanie kandydatów!

 • Do 10 czerwca można zgłaszać kandydatów na Prezesa elekta oraz sześciu członków Zarządu.
 • Zgłoszenia przyjmujemy
  • pocztą elektroniczną (skan, podpis elektroniczny) na adres: election@ptbun.org.pl
  • lub pocztą tradycyjną
   • Dr Paweł Boguszewski „Wybory PTBUN 2021″
    Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
    ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa