FRM 2021 – informacje dotyczące abstraktów

  • W najbliższym czasie osoby, które przesłały streszczenia prezentacji posterowych na FRM 2021, otrzymają wskazówki dotyczące przygotowania posterów.
  • Osoby, których streszczenia nie są w pełni zgodne z wymogami zawartymi w szablonie otrzymają prośbę o poprawę abstraktów
  • Korekta streszczeń oraz przyjmowanie zgłoszeń  abstraktów od osób, które z różnych względów nie zdążyły z terminowym przygotowaniem będzie możliwa do 7 czerwca 2021
  • Szczegóły dotyczące rejestracji, abstraktów i programu FRM 2021 znajdują się na stronie konferencji