Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska KISD kształci m.in w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lub farmaceutyczne. KSID prowadzona jest wspólnie przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN, Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Kształcenie w KISD stwarza doktorantom warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych również neurobiologicznych, we współpracy z jednostkami tworzącymi Szkołę Doktorską, poprzez realizację indywidualnego programu badawczego i indywidualnego programu kształcenia.