Stanowisko PTBUN

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny PTBUN w imieniu naszego towarzystwa przyjął stanowisko w sprawie opublikowanego przez Ministra Edukacji i Nauki w dn. 09.02.2021 dokumentu:  “Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”. Uchwałą nr 04/2021 z dnia 18 lutego 2021, Zarząd Główny PTBUN  poparł stanowisko Komitetu Neurobiologii PAN (http://www.kneurobiologii.pan.pl/) oraz stanowiska Komitetu Psychologii i Komitetu Nauk  Prawnych (http://www.kompsych.pan.pl/http://www.knp.pan.pl/).

Tym samym ZG PTBUN wyraża sprzeciw wobec trybu i rodzaju wprowadzonych zmian, polegających m.in. na zmarginalizowaniu roli Komisji Ewaluacji Nauki i zawyżaniu oceny wybranych czasopism. PTBUN popiera opinię, że wprowadzone zmiany powodują  sterowanie ewaluacją co podważa  jej  sens, a obecny kształt  wykazu  niepokojąco wspiera naukę mierną i hamuje starania o postęp jakości badań naukowych w Polsce.

Zarząd Główny PTBUN