Pożegnanie Profesora Sadowskiego

Szanowni Państwo, z żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Profesora Bogdana Sadowskiego, honorowego członka PTBUN. Oddając cześć Jego pamięci przekazujemy do refleksji „Pożegnanie Profesora Sadowskiego” autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Skup.

Fotografia: Ewa Godzińska

Pożegnanie Profesora Sadowskiego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 19 lutego 2021 roku odszedł od nas Pan Profesor Bogdan Sadowski, Członek Honorowy naszego Towarzystwa, który był z nami od początku istnienia PTBUN.

Profesor Sadowski ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1954 roku. W 1962 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w pięć lat później habilitował się. Przebywał na stażach naukowych w ZSRR, Włoszech (Istituto Superiore di Sanitá, Rzym) i USA (UCLA). Prowadził pracę badawczą pracując w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie oraz w Pracowni Neurogenomiki w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. W latach 1978-2002 kierował Zakładem Zachowania się Zwierząt w tym Instytucie. Współpracował z badaczami z Zakładu Neurofizjologii Instytutu Nenckiego w Warszawie i Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Od 2006 roku był czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

Profesor Sadowski opublikował szereg prac z zakresu fizjologii ośrodkowego układu nerwowego; prowadził badania elektrofizjologicznej czynności mózgu i wywołanych odpowiedzi behawioralnych, badał układ nagrody, rolę jądra ogoniastego w kontroli napięcia mięśniowego i odruchów obronnych. Szczególnie zajmowała go rola układu nerwowego w mechanizmach adaptacyjnych ustroju. Znane i cenione są jego badania nad mechanizmami percepcji bólu i odpowiedzią na stres. Prowadził je z wykorzystaniem opracowanego ze swoim udziałem modelu myszy wyselekcjonowanych pod kątem silnej i słabej odpowiedzi analgetycznej na stres.

Pan Profesor był autorem podręcznika „Biologiczne mechanizmy zachowania”.  Jego treść ewoluowała wraz z postępem nauki; od wydanego w latach 70-tych podręcznika

poświęconego fizjologicznemu podłożu zachowania zwierząt w warunkach laboratoryjnych, do wydanej  wspólnie z profesorem Jerzym Chmurzyńskim książki poświęconej  w znacznej mierze etologii. Trzecie, znacząco rozszerzone wydanie pod tytułem  „Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt” uwzględniało najnowsze osiągnięcia neurobiologii. Podręcznik służył i służy pokoleniom studentów i nauczycieli akademickich.

Znaliśmy Profesora jako doskonałego wykładowcę i admiratora dyskusji naukowych, z których czerpaliśmy wszyscy. Był Autorytetem w dziedzinie badań nad mózgiem.

Żegnamy Wybitnego Uczonego, nauczyciela pokoleń neurobiologów, świetnego wykładowcę, Człowieka wielkiej mądrości i skromności.

Cześć jego pamięci!

Małgorzata Skup i Zarząd Główny PTBUN