Kontakt

Siedziba

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, PAN
ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa
NIP: 526 266 27 62

Sekretarz

Agnieszka Wnuk

+48 12 662 33 39

secretary[at]ptbun.org.pl

Facebook

Magdalena Sowa-Kućma

msowa[at]ur.edu.pl

Skarbnik

Paweł Boguszewski

skarbnik[at]ptbun.org.pl