Laureaci nagrody zespołowej im. Jerzego Konorskiego

W 2021 roku na konkurs wpłynęło 17 prac opisujących wykonane w Polsce badania z dziedziny neurobiologii.
Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem prof. Jerzego Mozrzymasa w składzie: prof. Małgorzata Kossut, prof. Irena Nalepa, prof. Elżbieta Salińska, prof. Jan Konopacki oraz prof. Waldemar Turski zdecydowała o nagrodzeniu następującego artykułu:
„Mitochondrial protein biogenesis in the synapse is supported by local translation.” Kuzniewska B, Cysewski D, Wasilewski M, Sakowska P, Milek J, Kulinski TM, Winiarski M, Kozielewicz P, Knapska E, Dadlez M, Chacinska A, Dziembowski A, Dziembowska M. EMBO Rep. 2020 Aug 5;21(8):e48882, doi: 10.15252/embr.201948882

Ponadto Kapituła Konkursowa wyróżniła dwie prace z roku 2020:

„TrkB hyperactivity contributes to brain dysconnectivity, epileptogenesis, and anxiety in zebrafish model of Tuberous Sclerosis Complex.” Kedra M, Banasiak K, Kisielewska K, Wolinska-Niziol L, Jaworski J, Zmorzynska J.  Proc Natl Acad Sci U S A.117(4):2170-2179, doi: 10.1073/pnas.1910834117

„Dynamic reconfiguration of functional brain networks during working memory training.” Finc K, Bonna K, He X, Lydon-Staley DM, Kühn S, Duch W, Bassett DS.  Nat Commun. 2020 May 15;11(1):2435. doi: 10.1038/s41467-020-15631-z

UBIEGŁE LATA:

Nagrodzona w roku 2020 publikacja z roku 2019:

Amot and Yap1 regulate neuronal dendritic tree complexity and locomotor coordination in mice.” Rojek KO, Krzemień J, Doleżyczek H, Boguszewski PM, Kaczmarek L, Konopka W, Rylski M, Jaworski J, Holmgren L, Prószyński TJ. PLoS Biol. 2019:17(5):e3000253. doi: 10.1371/journal.pbio.3000253

Praca wyróżniona:

„Synaptic Potentiation at Basal and Apical Dendrites of Hippocampal Pyramidal Neurons Involves Activation of a Distinct Set of Extracellular and Intracellular Molecular Cues.” Brzdak P, Wójcicka O, Zareba-Koziol M, Minge D, Henneberger C, Wlodarczyk J, Mozrzymas JW, Wójtowicz T. Cereb Cortex. 2019 Jan 1;29(1):283-304. doi: 10.1093/cercor/bhx324.

Nagrodzona w roku 2019 publikacja z roku 2018:

„Generation of silent synapses in dentate gyrus correlates with development of alcohol addiction.” Beroun A, Nalberczak-Skóra M, Harda Z, Piechota M, Ziółkowska M, Cały A, Pagano R, Radwanska K. Neuropsychopharmacology. 2018 Sep;43(10):1989-1999. doi: 10.1038/s41386-018-0119-4.

Nagrodzona w roku 2018 publikacja z roku 2017:

„Metalloproteinase-9 and Synaptic Plasticity in the Central Amygdala in Control of Alcohol-Seeking Behavior.” Stefaniuk M, Beroun A, Lebitko T, Markina O, Leski S, Meyza K, Grzywacz A, Samochowiec J, Samochowiec A, Radwanska K, Kaczmarek L. Matrix Biol Psychiatry. 2017 Jun 1;81(11):907-917. doi: 10.1016/j.biopsych.2016.12.026.

Nagrodzona w roku 2017 publikacja z roku 2016: