Laureaci nagrody zespołowej im. Jerzego Konorskiego

 

W 2023 roku Członkowie Kapituły w składzie: prof. Irena Nalepa – Przewodnicząca, prof. Agata Adamczyk, prof. Jan Celichowski, prof. Piotr Popik, prof. Elżbieta Salińska oraz prof. Waldemar Turski przeanalizowali zgłoszone prace pod względem formalnej zgodności z Regulaminem Nagrody i ocenili ich wartość merytoryczną. Kapituła wyłoniła 3 publikacje o najwyższej sumarycznej punktacji przyznanej przez jej członków. Kapituła postanowiła, większością głosów, nie przyznać nagrody. Jednocześnie członkowie Kapituły jednogłośnie postanowili przyznać tym trzem pracom badawczym równoważne, honorowe wyróżnienia.

Prace wyróżnione:

“Activation-induced chromatin reorganization in neurons depends on HDAC1 activity.” Grabowska A, Sas-Nowosielska H, Wojtas B, Holm-Kaczmarek D, Januszewicz E, Yushkevich Y, Czaban I, Trzaskoma P, Krawczyk K, Gielniewski B, Martin-Gonzalez A, Filipkowski RK, Olszynski KH, Bernas T, Szczepankiewicz AA, Sliwinska MA, Kanhema T, Bramham CR, Bokota G, Plewczynski D, Wilczynski GM, Magalska A. Cell Rep. 2022 Feb 15;38(7):110352. doi: 10.1016/j.celrep.2022.110352.

“SRF depletion in early life contributes to social interaction deficits in the adulthood.” Roszkowska M, Krysiak A, Majchrowicz L, Nader K, Beroun A, Michaluk P, Pekala M, Jaworski J, Kondrakiewicz L, Puścian A, Knapska E, Kaczmarek L, Kalita K. Cell Mol Life Sci. 2022 May 4;79(5):278. doi: 10.1007/s00018-022-04291-5.

“The Role of Glia Clocks in the Regulation of Sleep in Drosophila melanogaster.” Damulewicz M, Doktór B, Baster Z, Pyza E. J Neurosci. 2022 Jul 25;42(36):6848–60. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2340-21.2022.

 

UBIEGŁE LATA:

Nagrodzona w roku 2022 publikacja z roku 2021:

“Single-cell RNA sequencing reveals functional heterogeneity of glioma-associated brain macrophages.” Ochocka N, Segit P, Walentynowicz KA, Wojnicki K, Cyranowski S, Swatler J, Mieczkowski J, Kaminska B. Nat Commun. 2021 Feb 19;12(1):1151. doi: 10.1038/s41467-021-21407-w.

Prace wyróżnione:

„Distinct circuits in rat central amygdala for defensive behaviors evoked by socially signaled imminent versus remote danger.” Andraka K, Kondrakiewicz K, Rojek-Sito K, Ziegart-Sadowska K, Meyza K, Nikolaev T, Hamed A, Kursa M, Wójcik M, Danielewski K, Wiatrowska M, Kublik E, Bekisz M, Lebitko T, Duque D, Jaworski T, Madej H, Konopka W, Boguszewski PM, Knapska E. Curr Biol. 2021 Jun 7;31(11):2347-2358.e6. doi: 10.1016/j.cub.2021.03.047.

“Prevention of Epilepsy in Infants with Tuberous Sclerosis Complex in the EPISTOP Trial.” Kotulska K, Kwiatkowski DJ, Curatolo P, Weschke B, Riney K, Jansen F, Feucht M, Krsek P, Nabbout R, Jansen AC, Wojdan K, Sijko K, Głowacka-Walas J, Borkowska J, Sadowski K, Domańska-Pakieła D, Moavero R, Hertzberg C, Hulshof H, Scholl T, Benova B, Aronica E, de Ridder J, Lagae L, Jóźwiak S; EPISTOP Investigators. Ann Neurol. 2021 Feb;89(2):304-314. doi: 10.1002/ana.25956.

“Long-term plasticity of inhibitory synapses in the hippocampus and spatial learning depends on matrix metalloproteinase 3.” Wiera G, Lebida K, Lech AM, Brzdąk P, Van Hove I, De Groef L, Moons L, Petrini EM, Barberis A, Mozrzymas JW. Cell Mol Life Sci. 2021 Mar;78(5):2279-2298. doi: 10.1007/s00018-020-03640-6.

Nagrodzona w roku 2021 publikacja z roku 2020:

„Mitochondrial protein biogenesis in the synapse is supported by local translation.” Kuzniewska B, Cysewski D, Wasilewski M, Sakowska P, Milek J, Kulinski TM, Winiarski M, Kozielewicz P, Knapska E, Dadlez M, Chacinska A, Dziembowski A, Dziembowska M. EMBO Rep. 2020 Aug 5;21(8):e48882, doi: 10.15252/embr.201948882

Prace wyróżnione:

„TrkB hyperactivity contributes to brain dysconnectivity, epileptogenesis, and anxiety in zebrafish model of Tuberous Sclerosis Complex.” Kedra M, Banasiak K, Kisielewska K, Wolinska-Niziol L, Jaworski J, Zmorzynska J. Proc Natl Acad Sci U S A.117(4):2170-2179, doi: 10.1073/pnas.1910834117

„Dynamic reconfiguration of functional brain networks during working memory training.” Finc K, Bonna K, He X, Lydon-Staley DM, Kühn S, Duch W, Bassett DS. Nat Commun. 2020 May 15;11(1):2435. doi: 10.1038/s41467-020-15631-z

 

W 2021 roku na konkurs wpłynęło 17 prac opisujących wykonane w Polsce badania z dziedziny neurobiologii.
Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem prof. Jerzego Mozrzymasa w składzie: prof. Małgorzata Kossut, prof. Irena Nalepa, prof. Elżbieta Salińska, prof. Jan Konopacki oraz prof. Waldemar Turski zdecydowała o nagrodzeniu następującego artykułu:
“Mitochondrial protein biogenesis in the synapse is supported by local translation.” Kuzniewska B, Cysewski D, Wasilewski M, Sakowska P, Milek J, Kulinski TM, Winiarski M, Kozielewicz P, Knapska E, Dadlez M, Chacinska A, Dziembowski A, Dziembowska M. EMBO Rep. 2020 Aug 5;21(8):e48882, doi: 10.15252/embr.201948882

Ponadto Kapituła Konkursowa wyróżniła dwie prace z roku 2020:

“TrkB hyperactivity contributes to brain dysconnectivity, epileptogenesis, and anxiety in zebrafish model of Tuberous Sclerosis Complex.” Kedra M, Banasiak K, Kisielewska K, Wolinska-Niziol L, Jaworski J, Zmorzynska J.  Proc Natl Acad Sci U S A.117(4):2170-2179, doi: 10.1073/pnas.1910834117

“Dynamic reconfiguration of functional brain networks during working memory training.” Finc K, Bonna K, He X, Lydon-Staley DM, Kühn S, Duch W, Bassett DS.  Nat Commun. 2020 May 15;11(1):2435. doi: 10.1038/s41467-020-15631-z

 

Nagrodzona w roku 2020 publikacja z roku 2019:

Amot and Yap1 regulate neuronal dendritic tree complexity and locomotor coordination in mice.” Rojek KO, Krzemień J, Doleżyczek H, Boguszewski PM, Kaczmarek L, Konopka W, Rylski M, Jaworski J, Holmgren L, Prószyński TJ. PLoS Biol. 2019:17(5):e3000253. doi: 10.1371/journal.pbio.3000253

Praca wyróżniona:

“Synaptic Potentiation at Basal and Apical Dendrites of Hippocampal Pyramidal Neurons Involves Activation of a Distinct Set of Extracellular and Intracellular Molecular Cues.” Brzdak P, Wójcicka O, Zareba-Koziol M, Minge D, Henneberger C, Wlodarczyk J, Mozrzymas JW, Wójtowicz T. Cereb Cortex. 2019 Jan 1;29(1):283-304. doi: 10.1093/cercor/bhx324.

Nagrodzona w roku 2019 publikacja z roku 2018:

“Generation of silent synapses in dentate gyrus correlates with development of alcohol addiction.” Beroun A, Nalberczak-Skóra M, Harda Z, Piechota M, Ziółkowska M, Cały A, Pagano R, Radwanska K. Neuropsychopharmacology. 2018 Sep;43(10):1989-1999. doi: 10.1038/s41386-018-0119-4.

Nagrodzona w roku 2018 publikacja z roku 2017:

“Metalloproteinase-9 and Synaptic Plasticity in the Central Amygdala in Control of Alcohol-Seeking Behavior.” Stefaniuk M, Beroun A, Lebitko T, Markina O, Leski S, Meyza K, Grzywacz A, Samochowiec J, Samochowiec A, Radwanska K, Kaczmarek L. Matrix Biol Psychiatry. 2017 Jun 1;81(11):907-917. doi: 10.1016/j.biopsych.2016.12.026.