16th International PTBUN Congress – wydłużony do 31 maja termin aplikowania o stypendia podróżne

Informujemy, że nabór wniosków o stypendia podróżne na 16th International Congress of the PTBUN został wydłużony i trwa do 31 MAJA 2023. Zachęcamy wszystkich młodszych neuronaukowców (do 35 roku życia) do przesyłania zgłoszeń. Instrukcja jak przygotować i przesłać wniosek znajduje się na stronie konferencji TUTAJ.