AKTUALNOŚCI
Stanowisko dla doktoranta w IMDiK PAN w Warszawie
2017-09-12

Robert Kuba Filipkowski (Środowiskowe Laboratorium Behawioralno-Metaboliczne, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego w Warszawie) poszukuje doktoranta do prowadzenia badań w zakresie neurobiologii komórkowej i behawioralnej.

Termin składania dokumentów na adres rfilipkowski@imdik.pan.pl: 15.09.2017

Więcej informacji: http://www.imdik.pan.pl/pl/studia-doktoranckie

Adult Neurogenesis 2018
2017-08-21

Konferencja pt. Adult Neurogenesis odbędzie się 2-4 maja 2018 w Centrum Regeneracyjnych Terapii w Dreźnie (Niemcy). Będzie to 5-ta konferencja, której przewodniczy Profesor Gerd Kempermann.

Terminy:

Streszczenia doniesień ustnych: 2 lutego, 2018
Streszczenia posterów: 11 marzec, 2018

Więcej patrz: LINK

Konkurs o Nagrodę im. Adolfa Becka rozstrzygnięty
2017-07-31

Laureatem Nagrody im. Adolfa Becka 2017 za znaczące osiągnięcia w dziedzinie neurofizjologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych metodami elektrofizjologicznymi, został prof. dr hab. Andrzej Wróbel z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

Gratulujemy!

 

20th International Symposium on Signal Transduction at the Blood-Brain Barriers
2017-07-08

Komitet Organizacyjny  “20th International Symposium on Signal Transduction at the Blood-Brain Barriers" zaprasza serdecznie do uczestnictwa w sympozjum, które odbędzie się 13–15 września 2017 w Krakowie.

Program sympozjum obejmuje szeroki zakres badań na barierą krew-mózg i będzie zawierać najnowsze odkrycia dotyczące  chorób neurodegeneracyjnych, błonowych receptorów i transporterów,  regulatorów transcytozy, regulatorów epigenezy i transkrypcji, regulacji metabolizmu i dostarczania substancji odżywczych, modeli barier mózgu in vivo i in vitro oraz roli złącz ścisłych i glikokaliksu w przepuszczalności bariery krew-mózg.  Dodatkowo, prezentowane będą badania dotyczące rozwoju chorób neurologicznych i guzów mózgu.

Intencją organizatorów jest zachęcić do nawiązywania kontaktów pomiędzy naukowcami zajmującymi się badaniami podstawowymi, a klinicystami, pracującymi w akademiach, na uniwersytetach i w przemyśle. Wykładowcami będą prominentni naukowcy, a ponadto duża liczba doniesień ustnych będzie wybierana z nadsyłanych streszczeń. Zachęca się młodych naukowców do udziału w Sympozjum.

Do zobaczenia w Krakowie z okazji Jubileuszowego Sympozjum!

Więcej patrz: LINK

Konkurs o Nagrodę Młodego Badacza rozstrzynięty
2017-06-30

Tegorocznymi laureatami Konkursu o Nagrodę Młodego Badacza zostali:

Łukasz Chrobok (Universytet Jagielloński, Kraków) i Joanna Sowa (Instytut Farmakologii PAN, Kraków).

Zwycięzcom gratulujemy!

12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)
2017-06-30

12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy) odbędzie się w Warszawie  22-25 marca, 2018.  Kongresowi przewodniczą: Prof. Amos Korczyn i Prof. Jarosław Sławek

Więcej informacji patrz strona Kongresu: www.comtecmed.com/cony/2018 

Organizatorzy oferują znaczne obniżenie opłaty kongresowej dla członków PTBUN patrz: LINK

Terminy: Nadsyłanie abstraktów: 6 stycznia, 2018; Wczesna rejestracja: 9 lutego, 2018

Profesor Grottel nie żyje
2017-06-29

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 czerwca 2017 roku zmarł w wieku 87 lat profesor Kazimierz Grottel, nestor poznańskiej neurobiologii.

Odszedł wybitny uczony, człowiek o wysokiej kulturze osobistej, którego zaangażowanie w życie społeczne było wzorem do naśladowania. Potrafił ryzykować życiem, wolnością i karierą dla sprawiedliwości i Niepodległej Rzeczpospolitej. Pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci współpracowników.

Biografia Profesora patrz LINK.

Konkurs o Nagrodę Konorskiego rozstrzygnięty
2017-06-27

Zawiadamiamy, że w tegorocznej edycji konkursu o nagrodę im. Jerzego Konorskiego, przyznawaną corocznie przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Komitet Neurobiologii PAN, Komisja pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariana H. Lewandowskiego, w składzie: prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik, prof. dr hab. Włodzimierz Duch, prof. dr hab. Jacek Jaworski, prof. dr hab. Joanna Lewin-Kowalik i prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas  w głosowaniu tajnym przyznała Nagrodę pracy:

Massive cortical reorganization in sighted Braille readers.  
Katarzyna Siuda-Krzywicka, Łukasz Bola, Małgorzata Paplińska, Ewa Sumera, Katarzyna Jednoróg, Artur Marchewka, Magdalena W. Śliwińska, Amir Amedi, Marcin Szwed.

Elife, 2016 Mar 15; 5:e10762. doi. 10.7554/eLife.10762. 

Zwycięzcom gratulujemy!

2nd HBP Young Researchers Event: Integrating neuroscience data into models and simulations
2017-06-26

2 Young Researchers Event (YRE) 2017 jest firmowany przez Human Brain Project (HBP) i organizowany przez młodych naukowców w ramach HBP. YRE odbędzie się w Genewie w dniach 12-13 września.

W tym roku tematem jest tworzenie modeli i symulacji na bazie wyników badań nad układem nerwowym. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się o możliwościach infrastruktury informatycznej oferowanej przez HBP i nauczą się, jak ją wykorzystać we własnych badaniach.  

Więcej patrz:LINK  Ogłoszenie Opis

Terminy: Nadsyłanie projektów: 18 lipca 2017; Rejestracja: 16 sierpnia 2017

European History of Neuroscience Online Projects - KONKURS
2017-06-22

Komitet Historyczny FENS ogłasza konkurs 'European History of Neuroscience Projects'. Granty w wysokości do 1500 Euro będą wspierać projekty dotyczące prominentnych badaczy układu nerwowego, lub znaczących odkryć w dziedzinie badań nad mózgiem, w formie filmów, zdjęć, obrazów, lub slajdów, które będą prezentowane on-line.  Z okazji dwudziestolecia FENS (w 2018 roku) zachęca się do nadsyłania projektów, których tematem będzie rozwój narodowych badań nad układem nerwowym poprzez ukazanie wielkich postaci nauki, lub wydarzeń.

Nagrodzone projekty będą prezentowane w Kąciku Historycznym w trakcie FENS Forum 2018 w Berlinie w formie posterów.
Więcej informacji patrz:  FENS website.

Termin nadsyłania projektów: 2 października 2017.

20th International Neuroscience Winter Conference
2017-06-21

20th International Neuroscience Winter Conference odbedzie się w Sölden, Austria, w dniach 11 – 15 kwietnia 2018

Konferencja od lat dotyczy najbardziej aktualnych odkryć w dziedzinie badań układu nerwowego. W trakcie 20-stej Konferencji wykłady wygłoszą zaproszeni, najbardziej prominentni badacze, a wybrane sympozja będą również na bardzo wysokim poziomie naukowym.

Terminy:

Składanie propozycji sympozjów: 30 lipca 2017
Nadsyłanie abstraktów: 23 lutego 2018
Zamknięcie rejestracji on-line: 30 marca 2018

Więcej patrz: LINK

Międzynarodowa Konferencja Neurochemiczna
2017-05-10

W dniach 19-20 października 2017 roku w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Neurochemiczna pt. „Advances in molecular and epigenetic mechanisms in neurodegeneration and neuroinflammation. Novel therapeutic approaches" organizowana przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Komitet Nauk Neurologicznych PAN.

Program naukowy i informacje o Sympozjum znajdą Państwo na stronie: http://neuroconf2017.com.pl/

więcej patrz: Plakat

13th International Congress of the Polish Neuroscience Society
2017-03-22

Rejestracja na Zjazd PTBUN, który odbędzie się w dniach 28-31 sierpnia 2017 r., rozpoczęła się 9 stycznia. 

Termin wczesnej rejestracji wydłużony do 9 kwietnia 2017. Termin zgłaszania abstraktów wydłużony do 21 kwietnia 2017.  Zapraszamy do uczestnictwa!

Więcej informacji na stronie: https://icpns2017.conrego.pl

FENS Regional Meeting - 2017
2017-03-21

Rejestracja na FENS Regional Meeting 2017, który odbędzie się w Pecs na Węgrzech w dniach 20-23 września 2017 już jest otwarta!

PTBUN funduje 2 stypendia podróżne po 300 Euro dla młodych pracowników naukowych patrz: LINK

Więcej informacji o Zjeździe patrz: Zaproszenie i Strona