MÓJ PROFIL     
   AKTUALNOŚCI

13th International Congress of the Polish Neuroscience Society
2017-03-22

Rejestracja na Zjazd PTBUN, który odbędzie się w dniach 28-31 sierpnia 2017 r., rozpoczęła się 9 stycznia. 

Termin zgłaszania abstraktów upływa 31 marca 2017r. Zapraszamy do uczestnictwa!

Więcej informacji na stronie: https://icpns2017.conrego.pl


FENS Regional Meeting - 2017
2017-03-21

Rejestracja na FENS Regional Meeting 2017, który odbędzie się w Pecs na Węgrzech w dniach 20-23 września 2017 już jest otwarta!

PTBUN funduje 2 stypendia podróżne po 300 Euro dla młodych pracowników naukowych patrz: LINK

Więcej informacji o Zjeździe patrz: Zaproszenie i Strona
 


Konkurs o Nagrodę Konorskiego
2017-03-15

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konkurs o Nagrodę Konorskiego za najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii opublikowaną w roku 2016. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez Komitet Neurobiologii PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego.

więcej patrz: LINK

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2017. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do sekretarza KN PAN na adres k.lukasiuk@nencki.gov.pl.


Tydzien Mózgu 2017 w Lublinie
2017-03-14

Tydzień Mózgu 2017 w Lublinie odbywa się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w dniach 13-17 marca, 2017.

więcej patrz PROGRAM


Dzień Mózgu 2017 w WSFIZ
2017-03-13

Dzień Mózgu w WSFIZ odbędzie się 25 marca 2017.

więcej patrz: LINK


Tydzień Mózgu 2017 w Toruniu
2017-03-07

Tydzień Mózgu w Toruniu 2017 odbędzie się w dniach 13-18.03.2017.

więcej informacji i program patrz: LINK


Dzień Mózgu 2017 w Warszawie
2017-03-04

Dzień Mózgu 2017 w Warszawie odbędzie się 18.03.2017 na Uniwersytecie SWPS, sale N310 i N311, ul. Chodakowska 19/31.

więcej patrz LINK


Tydzień Mózgu 2017 w Warszawie
2017-03-03

Tydzień Mózgu 2017 w Warszawie odbędzie sie w dniach 13-18 marca w siedzibie Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Tegoroczny Tydzień Mózgu odbywa się pod hasłem: "Mózg: fakty i mity".

Dla najmłodszych proponujemy Dzień Mózgu (18 marca), gdzie zaprezentujemy wystawę neuroanatomiczną, pokazy oraz gry i zabawy edukacyjne.

Więcej patrz: Plakat


Tydzień Mózgu 2017 w Poznaniu
2017-03-02

Tydzień Mózgu 2017 w Poznaniu odbędzie się w dniach 13-17 marca, 2017, w Sali Dużej Ośrodka Nauki, Polskiej Akademii Nauk, ul. H. Wieniawskiego 17/19.

Zapraszamy.

więcej patrz LINK


Warsztaty HBP
2017-03-01

Education Programme Office of the Human Brain Project organizuje w Innsbrucku (Austria) dwa warsztaty pt. "Understanding the brain: Neurobiology for non-specialists" i "New horizons in clinical neuroscience: Brain medicine for non-specialists" w dniach 3-7 lipca 2017,

więcej: Brain Medicine Workshop i Neurobiology Workshop


Magisterium, doktorat, lub stanowisko dla doktora na Uniwersytecie w Lund
2017-02-14

Poszukiwany jest student, doktorant, lub doktor do pracy w laboratorium zajmującym się patofizjologią zwojów podstawy na  Uniwersytecie w Lund (Szwecja). Dyrektor: prof. Angela Cenci Nilsson.

Więcej infomacji patrz: Link


The International Society of Neurochemistry (ISN) and the European Society for Neurochemistry (ESN) (ISN-ESN 2017 Biennial Meeting)
2017-02-13

 

The International Society of Neurochemistry (ISN) and the European Society for Neurochemistry (ESN) (ISN-ESN 2017 Biennial Meeting), odbędzie się w Paryżu w dniach 20 – 24 sierpnia 2017.  

Ważne terminy:

Termin nadsyłania abstraktów: 27 lutego, 2017
Termina nadsyłania aplikacji o grant podróżny: 27 lutego, 2017
Zakończenie wczesnej rejestracji: 8 maja, 2017

Więcej patrz: LINK


Szkolenie w ramach projektu OcuTher
2016-12-29

Istniejej możliwość ubiegania się o miejsa w szkoleniu dotyczącym przedklinicznych badań nad lekami oftalmologicznymi, w ramach projektu OcuTher finansowanego z programu Horizon 2020, w różnych krajach Europejskich,. 

Oferowanych jest 15 miejsc w ramach Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Network.

Termin nadsyłania aplikacji: 15 stycznia 2017

Link do projektu: http://www.uef.fi/en/web/ocuther-eu/ocuther


Programming and Reprogramming the Brain
2016-12-01

Programming and Reprogramming the Brain odbędzie się 3-4 kwietnia 2017 roku w Monachium.

Termin nadsyłania abstraktów na doniesienie ustne: 15 grudnia, 2016

Termin nadsyłania abstraktów na postery: 6 lutego, 2017 

więcej patrz LinkUlotka


Nominacje do nagród FENS i EJN
2016-11-02


12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society
2016-08-08

12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society odbędzie się 22 - 25 marca, 2017.

Otwarcie rejestracji i nadsyłania abstraktów - 1 września 2016.

W trakcie konferencji odbędzie się 8 wykładów plenarnych, 36 sympozjów i sesje posterowe. Niemieckie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego finansuje granty podróżne dla młodych wykwalifikowanych naukowców.

Więcej informacji patrz meeting's website od 1 września.

Członkowie  FENS  są uprawnieni do obniżonej opłaty rejestracyjnej, takiej jak członkowie Towarzystwa Niemieckiego (Student: 70€, Senior: 100€).

Dla lekarzy praktykujących w Niemczech Ärtzekammer Niedersachsen przeznaczył 20 punktów kredytowych  za uczestnictwo w w całej Konferencji.

Termin zakończenia wczesnej rejestracji, nadsyłania abstraktów i aplikacji stypendialnych: 4 października, 2016.


KONKURS NA NAGRODĘ im. KONORSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY
2016-07-01

Zawiadamiamy, że w tegorocznej edycji konkursu o nagrodę im. Jerzego Konorskiego, przyznawaną corocznie przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Komitet Neurobiologii PAN, Komisja pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariana H. Lewandowskiego, w składzie: prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik, prof. dr hab. Włodzimierz Duch, prof. dr hab. Jacek Jaworski, prof. dr hab. Joanna Lewin-Kowalik i prof. dr hab. Irena Nalepa, zapoznała się z 5-cioma pracami.

Komisja w głosowaniu tajnym przyznała honorowe wyróżnienie pracy:

Inhibition of Tnf-a R1 signaling can resue functional cortical plasticity impaired in early post-stroke period.  
Monika Liguz-Lęcznar, Renata Zakrzewska, Małgorzata Kossut
Neurobiology of Aging 36 (2015) 2877e2883

Zwycięzcom gratulujemy!


1st HBP Student Conference: Transdisciplinary Research Linking Neuroscience, Brain Medicine and Computer Science
2016-06-24

1st HBP Student Conference: Transdisciplinary Research Linking Neuroscience, Brain Medicine and Computer Science odbędzie się w Wiedniu, w dniach 8-10 lutego, 2017.

Abstrakty muszą być wysłane przed  7 października 2016. Zamknięcie rejestracji on-line:  23 stycznia 2017

Więcej informacji patrz: LINK i FLYER i FLYER


19th International Neuroscience Winter Conference
2016-06-15

19th International Neuroscience Winter Conference odbędzie się w Sölden w Austrii w dniach 26-30 marca, 2017. Konferencja organizowana jest od lat na wysokim poziomie i dotyczy badań nad układem nerwowym. Sölden jest miejscowością położoną w Alpach w odległości ok. 1 godziny jazdy z Innsbrucka. W konferencji uczestniczy zazwyczaj ok. 120-150 naukowców.

Termin rejestracji i nadsyłania abstraktów na plakaty: 10 lutego, 2017

Wiecej infomacji patrz: ULOTKA i LINK


   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42
Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl

2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.