AKTUALNOŚCI
Nominacje do nagrody Konorskiego
2019-04-17

Nagroda imienia Jerzego Konorskiego nadawana jest corocznie autorom najlepszej pracy z dziedziny neurobiologii, opublikowanej w poprzednim roku i bazującej na badaniach wykonanych głównie w polskim laboratorium. Nagroda przyznawana jest od 2003 roku przez nasze Towarzystwo wspólnie z Komitetem Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk i jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień naukowych w Polsce. Nominacje do nagrody za rok 2018 należy przesyłać do Sekretarz Komitetu Neurobiologii PAN, prof. dr hab. Katarzyny Łukasiuk, na adres k.lukasiuk@nencki.gov.pl do 15 maja 2019. Regulamin nagrody jest tutaj.

Na zbliżającym się zjeździe PTBUN w Katowicach laureaci nagród Konorskiego przyznanych za rok 2016 i 2017 wygłoszą uroczyste wykłady, po których nastąpi oficjalne wręczenie nagród.

 

Wybory Prezesa i Zarządu Głównego PTBUN
2019-04-13

Rozpoczynają się wybory Prezesa elekta oraz członków Zarządu Głównego PTBUN. Komisja Wyborcza PTBUN, w której skład wchodzą dr Katarzyna Kuter (IF PAN), prof. dr hab. Elżbieta Salińska (IMDiK PAN) oraz dr Anita Cybulska-Kłosowicz (IBD PAN), działając w oparciu o regulamin Komisji przygotowała formularz zgłaszania kandydatów.

 

Wybrany w tegorocznych wyborach Prezes elekt obejmie funkcję prezesa zarządu PTBUN w 2021 roku, a nowy zarząd PTBUN rozpocznie swoją działalność po tegorocznym Krajowym Zjeździe w Katowicach 28 sierpnia. W skład Zarządu Głównego wchodzić będzie Prezes, ustępujący Prezes, Prezes elekt, 2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik oraz dwoje członków. Funkcję Prezesa obejmie wybrany uprzednio na Prezesa elekta prof. dr hab. Grzegorz Hess.

 

Na obecnym etapie wyborów prosimy o zgłoszenie jednego kandydata na prezesa elekta oraz do sześciu kandydatów na członków zarządu głównego. Zgłaszani kandydaci powinni uzyskać poparcie przynajmniej pięciu członków Towarzystwa oraz wyrazić zgodę na kandydowanie własnoręcznym podpisem. Prosimy również o wypełnienie krótkiego opisu kandydata.

 

Jednocześnie przypominamy, że zarówno kandydaci, jak i osoby popierające, muszą być pełnoprawnymi członkami Towarzystwa, czyli mieć opłacone bieżące składki członkowskie. W przeciwnym razie zgłoszenie będzie uznane za nieważne. Prosimy o sprawdzenie statusu swoich opłat w bazie PTBUN. Na potrzeby wyborów za decydujący uznajemy status osoby w dniu 14 maja 2019r. Prosimy o przesłanie podpisanych zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2019r pocztą na adres:

 

Katarzyna Kuter              
Instytut Farmakologii PAN
Ul. Smętna 12
31-343 Kraków
z dopiskiem „Wybory PTBUN 2019”

 

lub skan z podpisami na e-mail:
kuter@if-pan.krakow.pl

 

Skan oryginalnej wersji listu Komisji Wyborczej z wezwaniem do zgłaszania kandydatur jest tutaj.

Workshop: Cognitive affective biases - from mechanisms to disease symptoms
2019-04-02

Otrzymaliśmy informację, że w dniach 13-17 maja 2019 roku w zabytkowym dworku w podkrakowskich Tomaszowicach odbędzie się konferencja naukowa "Workshop: Cognitive affective biases - from mechanisms to disease symptoms" poświęcona różnym aspektom tendencyjności poznawczej w chorobach psychicznych, uzależnieniach i modelach zwierzęcych. Do 13 kwietnia można dokonać rejestracji oraz zgłosić propozycje wystąpień ustnych lub wystąpień w ramach sesji plakatowej. Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji !

XXX Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Chronobiologii
2019-03-29

W dniach od 2 do 5 lipca 2019 roku na głównym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się XXX Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Chronobiologii. Do 2 kwietnia można zgłaszać propozycje sympozjów, wystąpień ustnych oraz wystąpień w ramach sesji plakatowej. Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji: http://chronobiology2019.org/ .

Rozpoczyna się rejestracja na 14 Zjazd PTBUN w Katowicach!
2019-02-06

Ruszyła wczesna rejestracja na 14 Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, który odbędzie się w dniach od 28 do 30 sierpnia 2019 w Katowicach. W programie tegorocznego Zjazdu jest między innymi 5 wykładów plenarnych,12 sympozjów, sesje posterowe oraz wykłady laureatów nagród Konorskiego i Flataua. Kontynuując tradycję naszych Zjazdów, młodzi badacze, którzy zgłoszą swoje doniesienia, mogą ubiegać się o "Young Investigator Award". Przypominam również, że tuż przed otwarciem Zjazdu odbędzie się walne zgromadzenie członków PTBUN, na którym przedstawione zostaną sprawozdania z działalności aktualnego Zarządu Głównego w ostatnich dwóch latach oraz wyniki nadchodzących wyborów nowego Zarządu. Do zobaczenia w Katowicach!

Konferencja CCSC 2019 w Krakowie
2019-02-04

Otrzymaliśmy informację o organizowanej w Krakowie w dniach 11 i 12 maja przez koło naukowe studentów kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego XI Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej. Tematem wiodącym tegorocznej edycji konferencji jest  „Uwaga i pamięć”. Termin zgłaszania propozycji doniesień konferencyjnych upływa 15 lutego. Więcej informacji znajduje się na stronach konferencji: http://www.ccsc.edu.pl/

Propozycje sympozjów i warsztatów na zjazd FENS w 2020
2019-01-29

Zgłoszenia propozycji sympozjów na następny zjazd naszej fedracji będzie można składać od 25 marca przez stronę internetową konferencji, na której znajdują się również szczegółowe wymogi i opis formatu zgłoszeń. Gorąco zachęcamy do przygotowania propozycji sympozjów, są one znakomitą okazją do prezentacji najważniejszych wyników naszych badań i rozwoju kontaktów z europejską społecznością badaczy z obszaru neuronauk.

10th World Congress of Neuroscience (IBRO 2019)
2019-01-09

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w zbliżającym się Światowym Kongresie Neuronauk IBRO 2019, który będzie miał miejsce między 21 i 25 września w Daegu w Korei. Zjazdy IBRO odbywają się co 4 lata od 1982 roku i gromadzą wiodących badaczy z całego świata. W programie Kongresu jest szereg wykładów plenarnych, wśród których jest wystąpienie laureata nagrody Nobla profesora Erwina Nehera. Zaplanowanych jest też ponad 40 sympozjów naukowych poświęconych szerokiej gamie zagadnień z obaszaru neuronauk. Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych konferencji http://www.ibro2019.org/

Nagroda Konorskiego przyznana!
2018-11-13

Mam zaszczyt poinformować, że komisja powołana przy Komitecie Neurobiologii PAN i naszym Towarzystwie pod przewodnictwem profesora Mariana Lewandowskiego zdecydowała o nadaniu Nagrody Konorskiego w 2017 roku pracy: "Matrix Metalloproteinase-9 and Synaptic Plasticity in the Central Amygdala in Control of Alcohol-Seeking Behavior", autorstwa Marzeny Stefaniuk, Anny Beroun, Tomasza Lebitko, Olgi Markiny, Szymona Łęskiego, Ksenii Meyzy, Anny Grzywacz, Jerzego Samochowca, Agnieszki Samochowiec, Katarzyny Radwańskiej i Leszka Kaczmarka, która ukazała się w czasopiśmie Biological Psychiatry (wolumin 81, strony 907-917).

 

Zgodnie z tradycją, nagrodzona publikacja zostanie zaprezentowana podczas uroczystego wykładu na zbliżającym się zjeździe naszego Towarzystwa w Katowicach.