1 / 2

NEURONAUKA W POLSCE

Neuronauka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych. Głównym jej celem jest zrozumienie podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka oraz chorób psychicznych i zwyrodnieniowych układu nerwowego.

DZIAŁALNOŚĆ

PTBUN zrzesza osoby pracujące w  dziedzinie neuronauki, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięciach naukowych w tej dziedzinie, prowadzi działalność popularyzatorską, szkoleniową i wydawniczą, oraz reprezentuje krajowe środowiska neurobiologów w kraju i za granicą.

POPULARYZACJA NAUKI

Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, której celem jest popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jej misją jest budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań nad mózgiem.

Stanowisko dla doktoranta w IMDiK PAN w Warszawie
2017-09-12

Robert Kuba Filipkowski (Środowiskowe Laboratorium Behawioralno-Metaboliczne, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego w Warszawie) poszukuje doktoranta do prowadzenia badań w zakresie neurobiologii komórkowej i behawioralnej.

Termin składania dokumentów na adres rfilipkowski@imdik.pan.pl: 15.09.2017

Więcej informacji: http://www.imdik.pan.pl/pl/studia-doktoranckie

Adult Neurogenesis 2018
2017-08-21

Konferencja pt. Adult Neurogenesis odbędzie się 2-4 maja 2018 w Centrum Regeneracyjnych Terapii w Dreźnie (Niemcy). Będzie to 5-ta konferencja, której przewodniczy Profesor Gerd Kempermann.

Terminy:

Streszczenia doniesień ustnych: 2 lutego, 2018
Streszczenia posterów: 11 marzec, 2018

Więcej patrz: LINK

Konkurs o Nagrodę im. Adolfa Becka rozstrzygnięty
2017-07-31

Laureatem Nagrody im. Adolfa Becka 2017 za znaczące osiągnięcia w dziedzinie neurofizjologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych metodami elektrofizjologicznymi, został prof. dr hab. Andrzej Wróbel z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

Gratulujemy!

 

20th International Symposium on Signal Transduction at the Blood-Brain Barriers
2017-07-08

Komitet Organizacyjny  “20th International Symposium on Signal Transduction at the Blood-Brain Barriers" zaprasza serdecznie do uczestnictwa w sympozjum, które odbędzie się 13–15 września 2017 w Krakowie.

Program sympozjum obejmuje szeroki zakres badań na barierą krew-mózg i będzie zawierać najnowsze odkrycia dotyczące  chorób neurodegeneracyjnych, błonowych receptorów i transporterów,  regulatorów transcytozy, regulatorów epigenezy i transkrypcji, regulacji metabolizmu i dostarczania substancji odżywczych, modeli barier mózgu in vivo i in vitro oraz roli złącz ścisłych i glikokaliksu w przepuszczalności bariery krew-mózg.  Dodatkowo, prezentowane będą badania dotyczące rozwoju chorób neurologicznych i guzów mózgu.

Intencją organizatorów jest zachęcić do nawiązywania kontaktów pomiędzy naukowcami zajmującymi się badaniami podstawowymi, a klinicystami, pracującymi w akademiach, na uniwersytetach i w przemyśle. Wykładowcami będą prominentni naukowcy, a ponadto duża liczba doniesień ustnych będzie wybierana z nadsyłanych streszczeń. Zachęca się młodych naukowców do udziału w Sympozjum.

Do zobaczenia w Krakowie z okazji Jubileuszowego Sympozjum!

Więcej patrz: LINK

Konkurs o Nagrodę Młodego Badacza rozstrzynięty
2017-06-30

Tegorocznymi laureatami Konkursu o Nagrodę Młodego Badacza zostali:

Łukasz Chrobok (Universytet Jagielloński, Kraków) i Joanna Sowa (Instytut Farmakologii PAN, Kraków).

Zwycięzcom gratulujemy!

HISTORIA POLSKICH BADAŃ NAD MÓZGIEM
NASI PARTNERZY I WYDAWNICTWA