n
Aktualnosci
Zbliżające się terminy
Konferencje
Oferty pracy
O Towarzystwie
Wcześniejsze Kongresy
Biuletyn
Statut
Zarząd
Publikacje
Członkowie-Składki
Baza PTBUN

 
 
 

 

 
 

28-31 sierpnia, 2017, Warszawa

ZAPAMIĘTAJ DATĘ!


AONeuro Course—Neurotrauma w Davos 2016-08-26

AONeuro Course—Neurotrauma odbędzie się w Davos (Szwajcaria) 13-15 grudnia, 2016. Organizatorzy oferują specjalną zniżkę przy wczesnej rejestracji. Kurs Neurotrauma poświęcony będzie najlepszym strategiom i sposobom postępowania z pacjentami po urazach centralnego układu nerwowego.

Zarejestruj się i skorzystaj ze specjalnej zniżki.
Rejestracja przed 31 października, 2016 -  40% zniżki. Z tą zniżką całkowity koszt kursu wynosi CHF 986. Po tym terminie zniżka nie będzie już obowiązywać.
Kliknij i zarejestruj się tu.
Strona rejestracji.

Więcej informacji patrz: ULOTKA PROGRAM


The Brain Mosaic: cellular heterogeneity in the CNS 2016-08-09

VIB (Instytut Nauki o Życiu we Flandrii, Belgia) i KU Leuven organizują "The Brain Mosaic: cellular heterogeneity in the CNS" 22-23 września w Leuven.

Ta dwudniowa konferencja naukowa poświęcona jest rozwojowi technologicznemu analizy pojedynczych komórek, która może przyczynić się do lepszego poznania funkcji CNS i podłoża chorób.  W spotkaniu będzie uczestniczyło 20 znamienitych naukowców, którzy przedstawią wyniki ostatnich swoich badań. Między innymi w konferencji uczestniczyć będzie Chris Ponting (UK), Chris Walsh (US), Ed Lein (US), Michael Häusser (UK).
Więcej informacji odnośnie programu patrz:  LINK
Młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań w formie posterów.

Ważne daty:
Wczesna rejestracja: 15 sierpnia 2016
Termin nadsyłania abstraktów: 1 września
Koniec rejestracji: 8 września

 


12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society 2016-08-08

12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society odbędzie się 22 - 25 marca, 2017.

Otwarcie rejestracji i nadsyłania abstraktów - 1 września 2016.

W trakcie konferencji odbędzie się 8 wykładów plenarnych, 36 sympozjów i sesje posterowe. Niemieckie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego finansuje granty podróżne dla młodych wykwalifikowanych naukowców.

Więcej informacji patrz meeting's website od 1 września.

Członkowie  FENS  są uprawnieni do obniżonej opłaty rejestracyjnej, takiej jak członkowie Towarzystwa Niemieckiego (Student: 70€, Senior: 100€).

Dla lekarzy praktykujących w Niemczech Ärtzekammer Niedersachsen przeznaczył 20 punktów kredytowych  za uczestnictwo w w całej Konferencji.

Termin zakończenia wczesnej rejestracji, nadsyłania abstraktów i aplikacji stypendialnych: 4 października, 2016.


FENS Regional Meeting - 2017 2016-07-25

FENS Regional Meeting 2017 - odbędzie się w Pecs na Węgrzech w dniach 20-23 września 2017.

Termin nadsyłania propozycji sympozjów: 18 września 2016.

Więcej informacji patrz: LINK
 


3rd HBP School Future Neuroscience - The Multiscale Brain: From Genes to Behaviour 2016-07-18

3rd HBP School Future Neuroscience - The Multiscale Brain: From Genes to Behaviour odbędzie się w Obergurgl w Austrii w dniach od 28 listopada do 4 grudnia, 2016. Szkoła jest organizowana wspólnie przez Human Brain Project (HBP) i Allen Institute for Brain Science (AI) i oferuje obszerny program pokrywający wszystkie aspekty badań układu nerwowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 września 2016

Więcej informacji patrz: LINK PROGRAM OPIS


Wybory do Komisji FENS 2016-07-08

Prof. Elżbieta Pyza (Kierownik Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki, Instytutu Zoologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego) została wybrana na członka Communication Committee na nową kadecję 2016-2018.


KONKURS NA NAGRODĘ im. KONORSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY2016-07-01

Zawiadamiamy, że w tegorocznej edycji konkursu o nagrodę im. Jerzego Konorskiego, przyznawaną corocznie przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Komitet Neurobiologii PAN, Komisja pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariana H. Lewandowskiego, w składzie: prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik, prof. dr hab. Włodzimierz Duch, prof. dr hab. Jacek Jaworski, prof. dr hab. Joanna Lewin-Kowalik i prof. dr hab. Irena Nalepa, zapoznała się z 5-cioma pracami.

Komisja w głosowaniu tajnym przyznała honorowe wyróżnienie pracy:

Inhibition of Tnf-a R1 signaling can resue functional cortical plasticity impaired in early post-stroke period.  
Monika Liguz-Lęcznar, Renata Zakrzewska, Małgorzata Kossut
Neurobiology of Aging 36 (2015) 2877e2883

Zwycięzcom gratulujemy!


XIII Międzynarodowe Sympozjum Neurochemiczne i IV Międzynarodowa Konferencja pt. Stem Cells: Therapeutic Outlook for Central Nervous Disorders 2016-06-30

PRZYPOMNIENIE !!!

XIII Międzynarodowe Sympozjum Neurochemiczne pt. Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders i IV Międzynarodowa Konferencja pt. Stem Cells: Therapeutic Outlook for Central Nervous Disorders odbędzie się 17-18 listopada w Warszawie w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN.

Termin nadsyłania abstraktów został przełużony do 17 sierpnia 2016

Szczegółowa informacja patrz: LINK i ULOTKA


1st HBP Student Conference: Transdisciplinary Research Linking Neuroscience, Brain Medicine and Computer Science 2016-06-24

1st HBP Student Conference: Transdisciplinary Research Linking Neuroscience, Brain Medicine and Computer Science odbędzie się w Wiedniu, w dniach 8-10 lutego, 2017.

Abstrakty muszą być wysłane przed  7 października 2016. Zamknięcie rejestracji on-line:  23 stycznia 2017

Więcej informacji patrz: LINK i FLYER i FLYER


Training in Optogenetics coupled with in vivo electrophysiology - Hands on course 2016-06-23

A Training in Optogenetics coupled with in vivo electrophysiology - Hands on course odbędzie się w Bordeaux we Francji od 23 do 25 listopada, 2016. Te 3-dniowe warsztaty skoncentrowane będą na teorii i praktyce Optogenetyki przy użyciu metod elektrofizjologicznych in vivo u gryzoni.

W każdym kursie może brać udział jedynie 10-ciu uczestników.

Uczestnikami mogą być naukowcy po doktoracie posiadający wiedzę z dziedziny genetyki molekularnej, optoelektroniki, analizy zachowania gryzoni, oraz klinicznych i etycznych aspektów badań. 

Termin rejestracji: 16 września 2016.

Więcej informacji patrz: ULOTKA i PROGRAM


19th International Neuroscience Winter Conference 2016-06-15

19th International Neuroscience Winter Conference odbędzie się w Sölden w Austrii w dniach 26-30 marca, 2017. Konferencja organizowana jest od lat na wysokim poziomie i dotyczy badań nad układem nerwowym. Sölden jest miejscowością położoną w Alpach w odległości ok. 1 godziny jazdy z Innsbrucka. W konferencji uczestniczy zazwyczaj ok. 120-150 naukowców.

Termin rejestracji i nadsyłania abstraktów na plakaty: 10 lutego, 2017

Wiecej infomacji patrz: ULOTKA i LINK


List otwarty Towarzystwa do redakcji Gazety Wyborczej2016-06-14

Artykuł Dominiki Maciejasz p.t. „Etiologia chciwości i strachu" (Gazeta Wyborcza, 30 maja 2016, strona 9, patrz LINK) spotkał się z oburzeniem naszego Środowiska. Zarząd Towarzystwa przygotował list, który wyraża nasze stanowisko w tej sprawie (list z dn. 6 czerwca 2016, patrz LINK).  Ten list, wraz z napisanym wcześniej  listem Dyrektorów Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie i Instytutów Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, Gazeta Wyborcza opublikowała 10 czerwca 2016 r (patrz LINK). Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk wystosował w tej samej sprawie list otwarty (patrz LINK). Osoby, popierające jego treść, mogą wyrazić swoje poparcie podpisując się pod nim na stronie petycje.pl


AONeuro Course - Skull Base Dissection 2016-06-13

AONeuro Couse - Skull Base Dissection odbędzie się w Wiedniu w dniach 17-20 października, 2016.

Więcej infomacji patrz ULOTKA


International Seminar on Behavioral Methods 2016-05-11

Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach organizuje kolejną, czwartą już edycję konferencji „International Seminar on Behavioral Methods”.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 8-10 września 2016. W pierwszym dniu konferencji odbędą się warsztaty dotyczące praktycznego zastosowania metod behawioralnych, które będą zlokalizowane na terenie Centrum Medycyny Doświadczalne w Katowicach. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy konferencji udadzą się do Wisły, gdzie odbędzie się zasadnicza część konferencji. Zaproszeni wykładowcy z czołowych ośrodków badawczych w kraju i za granicą gwarantują wysoki poziom naukowy spotkania.

Tegoroczne, „4th International Seminar on Behavioral Methods” odbywa się przy wsparciu International Brain Research Organization IBRO.

Więcej infomacji patrz baner:


Coenzyme A and its Derivatives in Health and Disease - FEBS Workshop 2016-03-18

Coenzyme A and its Derivatives in Health and Disease - FEBS Workshop - odbędzie się w Marsylii (Francja) w dniach 23-26 sierpnia, 2016.

Termin nadsyłania abstraktów: 23 lipca, 2016;  rejestracja do 23 lipca, 2016.

Więcej informacji patrz: LINK


Future of Aging2016-03-18

10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences (Future of Aging)odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 września, 2016.

Termin nadsyłania abstraktów: 1 sierpnia, 2016; wczesna rejestracja: do 15 sierpnia, 2016.

Więcej informacji patrz: LINK i ULOTKA


4th International Seminar on Behavioral Methods 2016-02-10

4th International Seminar on Behavioral Methods odbędzie się 8-10 września, 2016 w Katowicach i Wiśle.  

Więcej infomacji patrz: LINK 


European History of Neuroscience Online Projects 2016-01-19

Ta inicjatywa ma służyć tworzeniu wirtualnej platformy umożliwiającej szerokiemu gronu zapoznanie się z autobiografiami, filmami video, zdjęciami i innymi elektronicznymi materiałami dotyczącymi Europejskich badaczy układu nerwowego i ich znakomitych osiągnięć. Komitet Historyczny organizuje co roku konkurs na projekty i pomaga w ich sfinansowaniu w kwocie do 1,500 €. Projekty powinny być dostępne za pośrednictwem internetu i zakończone w ciągu 1-2 lat.

Najbliższy konkurs maj 2016.
Więcej informacji patrz: History projects

 Nencki Institute
 
 
 

Created by Pawel Boguszewski.