MÓJ PROFIL     

   NEURONAUKA W POLSCE    DZIAŁALNOŚĆ    POPULARYZACJA NAUKI

Neuronauka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych. Głównym jej celem jest zrozumienie podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka oraz chorób psychicznych i zwyrodnieniowych układu nerwowego.

PTBUN zrzesza osoby pracujące w  dziedzinie neuronauki, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięciach naukowych w tej dziedzinie, prowadzi działalność popularyzatorską, szkoleniową i wydawniczą, oraz reprezentuje krajowe środowiska neurobiologów w kraju i za granicą.

Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, której celem jest popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jej misją jest budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań nad mózgiem.

więcej... więcej... więcej...

   AKTUALNOŚCI

Praca dla osób ze stopniem doktora w Pracowni Neurobiologii
2016-09-01

Profesor Leszek Kaczmarek (Pracownia Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie) poszukuje dwóch osób ze stopniem doktora do pracy przy projekcie pt. Pursuing addiction: appetitive learning and synaptic plasticity in the amygdala.

Termin nadsyłania aplikacji: 15 września 2016

więcej


AONeuro Course—Neurotrauma w Davos
2016-08-26

AONeuro Course—Neurotrauma odbędzie się w Davos (Szwajcaria) 13-15 grudnia, 2016. Organizatorzy oferują specjalną zniżkę przy wczesnej rejestracji. Kurs Neurotrauma poświęcony będzie najlepszym strategiom i sposobom postępowania z pacjentami po urazach centralnego układu nerwowego.

Zarejestruj się i skorzystaj ze specjalnej zniżki.
Rejestracja przed 31 października, 2016 -  40% zniżki. Z tą zniżką całkowity koszt kursu wynosi CHF 986. Po tym terminie zniżka nie będzie już obowiązywać.
Kliknij i zarejestruj się tu.
Strona rejestracji.

Więcej informacji patrz: ULOTKA PROGRAM


The Brain Mosaic: cellular heterogeneity in the CNS
2016-08-09

VIB (Instytut Nauki o Życiu we Flandrii, Belgia) i KU Leuven organizują "The Brain Mosaic: cellular heterogeneity in the CNS" 22-23 września w Leuven.

Ta dwudniowa konferencja naukowa poświęcona jest rozwojowi technologicznemu analizy pojedynczych komórek, która może przyczynić się do lepszego poznania funkcji CNS i podłoża chorób.  W spotkaniu będzie uczestniczyło 20 znamienitych naukowców, którzy przedstawią wyniki ostatnich swoich badań. Między innymi w konferencji uczestniczyć będzie Chris Ponting (UK), Chris Walsh (US), Ed Lein (US), Michael Häusser (UK).
Więcej informacji odnośnie programu patrz:  LINK
Młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań w formie posterów.

Ważne daty:
Wczesna rejestracja: 15 sierpnia 2016
Termin nadsyłania abstraktów: 1 września
Koniec rejestracji: 8 września

 


12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society
2016-08-08

12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society odbędzie się 22 - 25 marca, 2017.

Otwarcie rejestracji i nadsyłania abstraktów - 1 września 2016.

W trakcie konferencji odbędzie się 8 wykładów plenarnych, 36 sympozjów i sesje posterowe. Niemieckie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego finansuje granty podróżne dla młodych wykwalifikowanych naukowców.

Więcej informacji patrz meeting's website od 1 września.

Członkowie  FENS  są uprawnieni do obniżonej opłaty rejestracyjnej, takiej jak członkowie Towarzystwa Niemieckiego (Student: 70€, Senior: 100€).

Dla lekarzy praktykujących w Niemczech Ärtzekammer Niedersachsen przeznaczył 20 punktów kredytowych  za uczestnictwo w w całej Konferencji.

Termin zakończenia wczesnej rejestracji, nadsyłania abstraktów i aplikacji stypendialnych: 4 października, 2016.


FENS Regional Meeting - 2017
2016-07-25

FENS Regional Meeting 2017 - odbędzie się w Pecs na Węgrzech w dniach 20-23 września 2017.

Termin nadsyłania propozycji sympozjów: 18 września 2016.

Więcej informacji patrz: LINK
 


3rd HBP School Future Neuroscience - The Multiscale Brain: From Genes to Behaviour
2016-07-18

3rd HBP School Future Neuroscience - The Multiscale Brain: From Genes to Behaviour odbędzie się w Obergurgl w Austrii w dniach od 28 listopada do 4 grudnia, 2016. Szkoła jest organizowana wspólnie przez Human Brain Project (HBP) i Allen Institute for Brain Science (AI) i oferuje obszerny program pokrywający wszystkie aspekty badań układu nerwowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 września 2016

Więcej informacji patrz: LINK PROGRAM OPIS


   HISTORIA POLSKICH BADAŃ NAD MÓZGIEM

Adolf Beck

Edward Flatau

Jerzy Konorski

Liliana Lubińska
   NASI PARTNERZY I WYDAWNICTWA
   
O Nas

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Siedziba

Instytut Biologii Doświadczalanej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel.: +48 22 589 24 38
fax.: +48 22 822 53 42

Kontakt

Krystyna Ossowska - Sekretarz PTBUN
Instytut Farmakologii PAN
Polska Akademia Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków

tel.: +48 12 662 33 21
fax.: +48 12 637 45 00
mail: secretary@ptbun.org.pl
Paweł Boguszewski - administrator
mail: p.boguszewski@nencki.gov.pl


2016, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt: SOJUZ Studio. Realizacja: Pawel Boguszewski.