1 / 3

NEURONAUKA W POLSCE

Neuronauka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych. Głównym jej celem jest zrozumienie podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka oraz chorób psychicznych i zwyrodnieniowych układu nerwowego.

DZIAŁALNOŚĆ

PTBUN zrzesza osoby pracujące w  dziedzinie neuronauki, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięciach naukowych w tej dziedzinie, prowadzi działalność popularyzatorską, szkoleniową i wydawniczą, oraz reprezentuje krajowe środowiska neurobiologów w kraju i za granicą.

POPULARYZACJA NAUKI

Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, której celem jest popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jej misją jest budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań nad mózgiem.

14 Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Badań Neuromodulacji
2019-02-21

Otrzymaliśmy informację o organizowanym w Sydney w Australii w dniach od 25 do 30 maja tego roku 14 Światowym Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Badań Neuromodulacji (INS 2019). Tematem przewodnim zbliżajcego się zjazdu będzie "Neuromodulation: Leading a Global Medical Revolution", stąd też odbędą się liczne prezentacje opisujące postęp w rozwoju metod stymulacji układu nerwowego i związane z tym nowe możliwości zastosowań klinicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronach konferencji: https://ins-congress.com/2019/ .

Rozpoczyna się rejestracja na 14 Zjazd PTBUN w Katowicach!
2019-02-06

Ruszyła wczesna rejestracja na 14 Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, który odbędzie się w dniach od 28 do 30 sierpnia 2019 w Katowicach. W programie tegorocznego Zjazdu jest między innymi 5 wykładów plenarnych,12 sympozjów, sesje posterowe oraz wykłady laureatów nagród Konorskiego i Flataua. Kontynuując tradycję naszych Zjazdów, młodzi badacze, którzy zgłoszą swoje doniesienia, mogą ubiegać się o "Young Investigator Award". Przypominam również, że tuż przed otwarciem Zjazdu odbędzie się walne zgromadzenie członków PTBUN, na którym przedstawione zostaną sprawozdania z działalności aktualnego Zarządu Głównego w ostatnich dwóch latach oraz wyniki nadchodzących wyborów nowego Zarządu. Do zobaczenia w Katowicach!

Konferencja CCSC 2019 w Krakowie
2019-02-04

Otrzymaliśmy informację o organizowanej w Krakowie w dniach 11 i 12 maja przez koło naukowe studentów kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego XI Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej. Tematem wiodącym tegorocznej edycji konferencji jest  „Uwaga i pamięć”. Termin zgłaszania propozycji doniesień konferencyjnych upływa 15 lutego. Więcej informacji znajduje się na stronach konferencji: http://www.ccsc.edu.pl/

Propozycje sympozjów i warsztatów na zjazd FENS w 2020
2019-01-29

Zgłoszenia propozycji sympozjów na następny zjazd naszej fedracji będzie można składać od 25 marca przez stronę internetową konferencji, na której znajdują się również szczegółowe wymogi i opis formatu zgłoszeń. Gorąco zachęcamy do przygotowania propozycji sympozjów, są one znakomitą okazją do prezentacji najważniejszych wyników naszych badań i rozwoju kontaktów z europejską społecznością badaczy z obszaru neuronauk.

HISTORIA POLSKICH BADAŃ NAD MÓZGIEM
NASI PARTNERZY I WYDAWNICTWA