1 / 2

-->
NEURONAUKA W POLSCE

Neuronauka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych. Głównym jej celem jest zrozumienie podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka oraz chorób psychicznych i zwyrodnieniowych układu nerwowego.

DZIAŁALNOŚĆ

PTBUN zrzesza osoby pracujące w  dziedzinie neuronauki, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o układzie nerwowym i osiągnięciach naukowych w tej dziedzinie, prowadzi działalność popularyzatorską, szkoleniową i wydawniczą, oraz reprezentuje krajowe środowiska neurobiologów w kraju i za granicą.

POPULARYZACJA NAUKI

Światowy Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, której celem jest popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Jej misją jest budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań nad mózgiem.

2nd Human Brain Project Curriculum Workshop
2018-06-17

From 15 to 17 November, the Education Programme Office of the Human Brain Project will organise its 2nd HBP Curriculum workshop series – Research, Ethics and Societal Impact at Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden under the title “Dual Use and Responsible Research. Ethical Challenges”. This workshop aims to provide participants with insights on ethical aspects of dual-use research in neuroscience and Responsible Research and Innovation (RRI). The topics covered will include the chemistry of the brain and dual action of drugs, novel incapacitants, ethics awareness and engagement and RRI.

Further information about the workshop and the registration form are found HERE.

Sympozja na 11 Kongres Europejskiej Federacji Bólu EFIC w 2019
2018-06-05

W przyszłym roku w dniach od 4 do 7 września odbędzie się w Walencji w Hiszpanii 11 Kongres Europejskiej Federacji Bólu (EFIC). Organizatorzy proszą o propozycje sympozjów, jakie mogłyby zostać zorganizowane podczas zjazdu. Zgłoszenia można przesyłać przez stronę internetową kongresu: http://efic-congress.org/submit-a-proposal/  do 18 czerwca 2018.

XIV Międzynarodowe Sympozjum Neurochemiczne
2018-05-22

W dniach 25-26 października 2018 roku w Warszawie w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN  odbędzie się XIV Międzynarodowe Sympozjum Neurochemiczne pt. „Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders”. Szczegółowy program naukowy i informacje o Sympozjum znajdą Państwo na stronie: http://ncs2018.imdik.pan.pl/

Druk abstraktów planowany jest w czasopiśmie Folia Neuropathologica, ostateczny termin ich przesyłania (po wypełnieniu formularza na stronie internetowej) to 30 czerwca 2018 roku.

Stypendia PTBUN na udział w 11 FENS Forum zostały przyznane
2018-04-25

Otrzymaliśmy 13 zgłoszeń od młodych badaczy chcących ubiegać się o wsparcie PTBUN na udział w zbliżającym się FENS Forum w Berlinie. Po dokładnej analizie wszystkich złożonych wniosków, Kapituła w skład której wchodzili profesorowie Andrzej Szutowicz, Andrzej Wróbel i Małgorzata Skup podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów PTBUN na udział w FENS Forum w Berlinie: Joannie Sowie (IF PAN), Patrycji Orłowskiej– Feuer (UJ), Paulinie Kaźmierskiej (UŁ), Marcinowi Bączykowi (AWF Poznań), Witoldowi Żakowskiemu (UG) i Przemysławowi Kurowskiemu (WUM). Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy owocnego udziału w konferencji!

HISTORIA POLSKICH BADAŃ NAD MÓZGIEM
NASI PARTNERZY I WYDAWNICTWA