Wyniki konkursu im. Jerzego Konorskiego 2023

Członkowie Kapituły w składzie: prof. Irena Nalepa – Przewodnicząca, prof. Agata Adamczyk, prof. Jan Celichowski, prof. Piotr Popik, prof. Elżbieta Salińska oraz prof. Waldemar Turski przeanalizowali zgłoszone prace pod względem formalnej zgodności z Regulaminem Nagrody i ocenili ich wartość merytoryczną. Kapituła wyłoniła 3 publikacje o najwyższej sumarycznej punktacji przyznanej przez jej członków. Kapituła postanowiła, większością głosów, nie przyznać nagrody. Jednocześnie członkowie Kapituły jednogłośnie postanowili przyznać tym trzem pracom badawczym równoważne, honorowe wyróżnienia.

Wyróżnione prace:

·         Activation-induced chromatin reorganization in neurons depends on HDAC1 activity, opublikowana w Cell Reports 2022, 38:110352 autorstwa: Agnieszka Grabowska, Hanna Sas-Nowosielska, Bartosz Wojtas, Dagmara Holm-Kaczmarek, Elzbieta Januszewicz, Yana Yushkevich, Iwona Czaban, Pawel Trzaskoma, Katarzyna Krawczyk, Bartłomiej Gielniewski, Ana Martin-Gonzalez, Robert Kuba Filipkowski, Krzysztof Hubert Olszynski, Tytus Bernaś, Andrzej Antoni Szczepankiewicz, Malgorzata Alicja Sliwinska, Tambudzai Kanhema, Clive R Bramham, Grzegorz Bokota, Dariusz Plewczyński, Grzegorz Marek Wilczynski, Adriana Magalska

·         SRF depletion in early life contributes to social interaction deficits in the adulthood, opublikowana w Cellular and Molecular Life Sciences, 2022, 79:278 autorstwa: Matylda Roszkowska, Anna Krysiak, Lena Majchrowicz, Karolina Nader, Anna Beroun, Piotr Michaluk, Martyna Pekala, Jacek Jaworski, Ludwika Kondrakiewicz, Alicja Puścian, Ewelina Knapska, Leszek Kaczmarek, Katarzyna Kalita

·         The Role of Glia Clocks in the Regulation of Sleep in Drosophila melanogaster opublikowana w Journal of Neuroscience 2022, 42:6848–6860 autorstwa: Milena Damulewicz, Bartosz Doktór, Zbigniew Baster, Elżbieta Pyza.

Serdecznie gratulujemy autorom wyróżnionych artykułów!

Zarząd Główny PTBUN