Toruń 2023 sympozja!

Komitet Organizacyjny 16. Kongresu PTBUN Toruń 2023 ogłosił nabór propozycji sympozjów.

Propozycje zawierające wszystkie wskazane poniżej elementy należy przesłać do końca grudnia 2022 na adres email congress2023@ptbun.org.pl

A symposium proposal must include:

  • name, affiliation and full contact details of the submitter(s), who will be the chairperson(s);
  • title (max. 15 words);
  • short description of the subject (max. 50 words);
  • list of 4 speakers, with contact details, who expressed their consent to participate;
  • titles and short summaries of the proposed presentations (max. 120 words each including title), with 1-2 citations;
  • disclosure of potential conflicts of interest;
  • GDPR statement.

Szczegółowe informacje wkrótce na witrynie congress2023.ptbun.org.pl