Nagroda Konorskiego 2022

Na konkurs im. Jerzego Konorskiego na najlepszą polską publikację oryginalną w dziedzinie neurobiologii, opublikowaną w roku 2021 wpłynęło 13 prac.

Kapituła w składzie prof. Jan Konopacki (Przewodniczący), prof. Małgorzata Kossut, prof. Irena Nalepa, prof. Elżbieta Salińska, prof. Waldemar Turski oraz prof. Katarzyna Radwańska jednogłośnie przyznała nagrodę autorom następującego artykułu:

Single-cell RNA sequencing reveals functional heterogeneity of glioma-associated brain macrophages

Autorstwa:

Natalia Ochocka, Pawel Segit (równy udział dwóch pierwszych Autorów), Kacper Adam Walentynowicz, Kamil Wojnicki, Salwador Cyranowski, Julian Swatler, Jakub Mieczkowski i Bożena Kaminska

Artykuł ukazał się w Nature Communications 2021, 12:1151, doi:10.1038/s41467-021-21407-w

G R A T U L U J E M Y


Ponadto Kapituła jednogłośnie przegłosowała wyróżnienie trzech prac:

Distinct circuits in rat central amygdala for defensive behaviors evoked by socially signalled imminent versus remote danger. Karolina Andraka, Kacper Kondrakiewicz, Karolina Rojek-Sito, Karolina Ziegart- Sadowska, Ksenia Meyza, Tomasz Nikolaev, Adam Hamed,, Miron Kursa, Maja Wójcik, Konrad Danielewski, Marta Wiatrowska, Ewa Kublik, Marek Bekisz, Tomasz Lebitko, Daniel Duque, Tomasz Jaworski, Hubert Madej, Witold Konopka, Paweł Boguszewski, Ewelina Knapska. Current Biology 2021, 31, 2347–2358.

Prevention of Epilepsy in Infants with Tuberous Sclerosis Complex in the EPISTOP Trial . Katarzyna Kotulska, David J. Kwiatkowski, Paolo Curatolo, Bernhard Weschke, Kate Riney, Floor Jansen, Martha Feucht, Pavel Krsek, Rima Nabbout, Anna C. Jansen, Konrad Wojdan, Kamil Sijko, Jagoda Głowacka-Walas, Julita Borkowska, Krzysztof Sadowski, Dorota Domańska-Pakieła, Romina Moavero, Christoph Hertzberg, Hanna Hulshof, Theresa Scholl, Barbora Benova, Eleonora Aronica, Jessie de Ridder, Lieven Lagae, Sergiusz Jóźwiak and EPISTOP Investigators. Annals of Neurology 2021;89:304–314.

Long-term plasticity of inhibitory synapses in the hippocampus and spatial learning depends on matrix metalloproteinase 3. Grzegorz Wiera, Katarzyna Lebida, Anna Maria Lech, Patrycja Brzdąk, Inge Van Hove, Lies De Groef, Lieve Moons, Enrica Maria Petrini, Andrea Barberis, Jerzy W. Mozrzymas.  Cellular and Molecular Life Sciences 2021, 78: 2279–2298.