Stypendia podróżne PTBUN na zjazd FENS Forum 2024

Informujemy, że stypendia podróżne PTBUN na zjazd FENS Forum 2024 we Wiedniu zostały przyznane!

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

  • Dr hab. Marcin Bączyk, prof. AWF z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  • Dr hab. Ewa Kublik z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
  • Dr Agnieszka Zelek-Molik z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja w Krakowie

Spośród 20 nadesłanych zgłoszeń na konkurs Komisja wyłoniła następujących laureatów (podani w kolejności alfabetycznej):

  • Martyna Gorkowska (Uniwersytet Jagielloński)
  • Nastaran Hamedi (Politechnika Gdańska)
  • Katarzyna Hryniewiecka (Uniwersytet Warszawski)
  • Bernadeta Pietrzak-Wawrzyńska (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN)
  • Martyna Podgajna (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN)

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zarząd Główny PTBUN