Stypendia na FENS Forum 2022 przyznane!

Dwanaście osób z trzech jednostek naukowych aplikowało o stypendia podróżne PTBUN na zjazd FENS 2022 w Paryżu. Wszystkie wnioski spełniły kryteria konkursu. Komisja konkursowa obradowała w składzie:
Prof. dr hab. Jolanta Zawilska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Jarosław Barski ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
dr hab. Agata Faron-Górecka z Instytutu Farmakologii im Jerzego Maja PAN

Przy ocenie wniosków komisja kierowała się wartością naukową przesłanych abstraktów oraz dorobkiem naukowym osób aplikujących. Zgodnie z regulaminem konkursu, z każdej jednostki naukowej wyłoniony mógł zostać tylko jeden laureat. Komisja zadecydowała zgodnie o przyznaniu trzech stypendiów podróżnych PTBUN na FENS Forum of Neuroscience 2022.

Laureatami zostali:
mgr Anna Bryksa z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
mgr Michał Wilczkowski z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja w Krakowie
mgr Gniewosz Drwięga z Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Laureatom serdecznie gratulujemy!  i życzymy owocnych i miejmy nadzieję, że bezpośrednich dyskusji podczas FENS Forum of Neuroscience w Paryżu.