Seminarium Alcohol and the Nervous System

Członkowie PTBUN są zaproszeni do udziału w seminarium badawczym Gordona (GRS) na temat alkoholu i układu nerwowego, które odbędzie się w lutym 2024 r. w Galveston w Teksasie, USA. GRS to dwudniowe seminarium poprzedzające GRC (Gordon Research Conference) na ten sam temat. Głównym celem GRS jest umożliwienie stażystom zaprezentowania swojej pracy w bezstresowej atmosferze, bez obecności głównych badaczy i z możliwością otrzymania cennych informacji zwrotnych od rówieśników na tym samym etapie. W seminarium, a także w GRC uczestniczą głównie laboratoria ze Stanów Zjednoczonych. Jednakże w tym roku Organizatorzy są zainteresowani zachęcaniem do współpracy badaczy z całego świata. Termin nadsyłania streszczeń upływa 29 września, a liczba miejsc jest ograniczona!