Regulamin Konkursu na LOGO 16. Międzynarodowego Kongresu PTBUN

organizowanego w 2023 roku przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (PTBUN), zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Konkursu jest opracowanie graficznego symbolu (logo) konferencji naukowej, organizowanej przez PTBUN jako 16th International Congress of the Polish Neuroscience Society, która odbędzie się w Toruniu, w dniach 20-23 września 2023 r.
 3. Nagrodą za zwycięski projekt jest pokrycie uczestnikowi konferencji przez Organizatora opłaty zjazdowej na w/w konferencję.
 4. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń odnośnie pomysłu na logo konferencji, zastrzega jednak, że zwycięzca nie musi zostać wybrany i konkurs może pozostać nierozstrzygnięty.
 5. Nadzór nad prowadzeniem Konkursu sprawuje Zarząd PTBUN.  

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie członkowie PTBUN z uregulowanymi składkami.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu PTBUN oraz członkowie Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji, której dotyczy Konkurs.
 3. Podanie danych osobowych dla celów umożliwiających rozstrzygnięcie Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przesłania zgłoszenia jest równoważne z przesłaniem projektu logo w formie pliku graficznego o maksymalnej wielkości 2 MB (w formacie graficznym jpg, tif, pdf) na adres secretary@ptbun.org.pl do dnia 15.06.2022.
 6. Autor nagrodzonego projektu wyraża zgodę na dowolną formę nieodpłatnego wykorzystania swojego projektu dla potrzeb Organizatora.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 22.06.2022. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej drogą elektroniczną a jego nazwisko zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej PTBUN.