Nagroda Młodego Badacza 2023 – znamy zwycięzców

Komisja Konkursowa ds Nagrody Młodego Badacza w składzie: Prof. Elżbieta Pyza (przewodnicząca), Prof. Jarosław Barski, Prof. Jan Celichowski. Prof. Irena Nalepa, Prof. Tytus Sosnowski, Dr hab. Magdalena Sowa-Kućma, Dr hab. Marta Wiśniewska, Dr Agnieszka Zelek-Molik zdecydowała o przyznaniu trzech nagród w tegorocznej edycji konkursu.

miejsce I zajęła Pani Paulina Kamińska z Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

miejsce II zajęła Pani Klaudia Radoszkiewicz ze Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej  prowadzonej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN,

miejsce III zajęła Pani Martyna Podgajna ze Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej  prowadzonej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN.

Gratulujemy Młodym Badaczkom zwycięstwa w konkursie i już teraz zapraszamy wszystkich członków PTBUN do udziału w sesji „Young Investigator Award” (22/09/2023 godz. 10:00), w ramach XVI Kongresu PTBUN w Toruniu, podczas której laureatki zaprezentują swoje osiągnięcia naukowe.

Zarząd Główny PTBUN