laureat Nagrody im. Adolfa Becka

Laureatem Nagrody im. Adolfa Becka został prof. dr hab. Daniel Wójcik z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Kapituła Konkursowa w składzie: prof. Andrzej Wróbel – przewodniczący, prof. Grzegorz Hess, dr hab. Anna Błasiak, dr hab. Ewa Kublik, jednomyślnie postanowiła przyznać prof. Wójcikowi Nagrodę. W uzasadnieniu wyboru laureata Kapituła napisała “Kandydatura Prof. Wójcika ujęła nas jakościowo nowym, analitycznym podejściem do danych elektrofizjologicznych oraz szerokim zakresem pracy organizacyjnej dla rodzącej się  w Polsce neuroinformatyki.”

Serdecznie gratulujemy laureatowi, prof. Danielowi Wójcikowi osiągnięć i wyróżnienia czekając z radością na jego wykład, który wygłosi podczas XVI Kongresu PTBUN w Toruniu.