Komisja badań behawioralnych

W kwietniu 2018 Zarząd Główny PTBUN powołał Komisję Badań Behawioralnych Polskiego Zgodnie z wnioskiem w skład powołanej Komisji weszli Jarosław Barski, Paweł Boguszewski oraz Jan Rodriguez Parkitna.