16th International Congress of the PTBUN -nabór propozycji sympozjów do 21.01.2023

Informujemy, że nabór propozycji sympozjów na 16th International Congress of the PTBUN został wydłużony i trwa do 21 STYCZNIA 2023. Propozycje sympozjów, przygotowane zgodnie z wytycznymi na stronie konferencji www.congress2023.ptbun.org.pl należy przesłać na adres email: congress2023@ptbun.org.pl. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie dla wszystkich prelegentów sympozjalnych.