Zarząd PTBUN 2021-2023

W dniu 1 września 2021, Zarząd Towarzystwa zebrał się w pełnym składzie na pierwszym posiedzeniu kadencji 2021-2023 i, w drodze konsensusu, ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes
– prof. dr hab. Elżbieta Pyza
Wiceprezesi
– dr hab. Ewelina Knapska
– prof. dr hab. Jarosław Barski
Sekretarz
– dr Agnieszka Zelek-Molik
Skarbnik
– dr hab. Ewa Kublik
Członkowie
– dr hab. Marta Wiśniewska
– dr hab. Anna Błasiak
– prof. dr hab. Irena Nalepa (prezes-elekt)
– prof. dr hab. Grzegorz Hess (eksprezes)