Poprzednie zarządy

Prezesi

Mirosław Mossakowski (1991 – 1992, 1997 – 1999)
Małgorzata Kossut (1992 – 1995, 2001 – 2003)
Andrzej Wróbel (1995 – 1997)
Jerzy Vetulani (1999 – 2001)
Katarzyna Nałęcz (2003 – 2005)
Ryszard Przewłocki (2005 – 2007)
Jolanta Skangiel-Kramska (2007 – 2009)
Julita Czarkowska-Bauch (2009 – 2011)
Marian H. Lewandowski (2011 – 2013)
Andrzej Szutowicz (2013 – 2015)
Małgorzata Skup (2015 – 2017)
Jan Celichowski (2017 – 2019)

Sekretarze

Julita Czarkowska-Bauch (1991 – 1992, 1995 – 1997, 2001 – 2003)
Remigiusz Tarnecki (1992 – 1995)
Jolanta Zawilska (1997 – 1999)
Władysław Lasoń (1999 – 2001)
Irena Nalepa (2003 – 2005)
Grzegorz Hess (2005 – 2007)
Teresa Zalewska (2007 – 2009)
Katarzyna Łukasiuk (2009 – 2011)
Wioletta Waleszczyk (2011 – 2015)
Krystyna Ossowska (2015 – 2017)
Jan Rodriguez-Parkitna (2017 – 2019)

Skarbnicy

Andrzej Wróbel (1991 – 1992)
Julita Czarkowska-Bauch (1993 – 1995)
Leszek Kaczmarek (1995 – 1997)
Krystyna Domańska-Janik (1999 – 2001)
Stefan Kasicki (2001 – 2003)
Krzysztof Turlejski (2003 – 2007)
Henryk Majczyński (2007 – 2011)
Daniel Wójcik (2011 – 2015)
Monika Liguz-Lęcznar (2015 – 2017)
Monika Liguz-Lęcznar (2017 – 2019)​