Emerging tools to investigate nervous system…

Międzynarodowe sympozjum: Emerging tools to investigate nervous system: from gene editing through
targeting stem cells to modeling pathology with brain organoids

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego, PAN;

ul. Pawińskiego 5, Warszawa

24 czerwca 2022, 12.30 – 15.00

WSTĘP WOLNY

Pobierz program