Wybory PTBUN 2021 – zgłaszanie kandydatów!

Do 10 czerwca można zgłaszać kandydatów na Prezesa elekta oraz sześciu członków Zarządu. Zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną (skan, podpis elektroniczny) na adres: election@ptbun.org.pl lub pocztą tradycyjną Dr Paweł Boguszewski „Wybory PTBUN 2021″ Instytut Biologii Doświadczalnej PAN ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa Karta zgłaszania kandydatów (plik pdf) List Komisji Wyborczej PTBUN z wyjaśnieniem procedury (plik pdf)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized

FRM 2021 – informacje dotyczące abstraktów

W najbliższym czasie osoby, które przesłały streszczenia prezentacji posterowych na FRM 2021, otrzymają wskazówki dotyczące przygotowania posterów. Osoby, których streszczenia nie są w pełni zgodne z wymogami zawartymi w szablonie otrzymają prośbę o poprawę abstraktów Korekta streszczeń oraz przyjmowanie zgłoszeń  abstraktów od osób, które z różnych względów nie zdążyły z terminowym przygotowaniem będzie możliwa do… Czytaj dalej FRM 2021 – informacje dotyczące abstraktów

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized

Konkurs o Nagrodę Konorskiego

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konkurs o Nagrodę Konorskiego na najlepszą polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii opublikowaną w roku 2020. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez Komitet Neurobiologii PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 czerwca 2021 r. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do Sekretarza Komitetu Neurobiologii, dr hab. Marty Wiśniewskiej na adres: m.wisniewska@cent.uw.edu.pl Regulamin konkursu jest tutaj.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized