Wybory PTBUN

Wybory do Zarządu Głównego PTBUN na kadencję 2021-2023 zostały przeprowadzone on-line na serwerze Towarzystwa między 7 a 21 lipca 2021. Zgodnie z Raportem Komisji Wyborczej, z pośród 198 uprawnionych głos oddało 121 osób – bardzo dziękujemy aktywnym członkom za udział w głosowaniu. Na prezesa elekta wybrano prof. dr hab. Irene Nalepę, do zarządu weszły następujące osoby: dr hab. Ewelina Knapska (89 głosów), dr Agnieszka Zelek-Molik (77 głosów), dr hab. Anna Błasiak (75 głosów), dr hab. Marta Wiśniewska (70 głosów), prof. dr hab. Jarosław Barski (69 głosów), dr hab Ewa Kublik (68 głosów). Prezesem PTBUN będzie prof. dr hab. Elżbieta Pyza.

Wyniki zostały zatwierdzone przez Krajowy Zjazd członków w dniu 24 sierpnia 2021.