Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. Odbywa się w formie cyklu wykładów w których udział biorą neurobiolodzy, neurolodzy, studenci oraz uczniowie szkół średnich.
Więcej informacji o programach Tygodnia Mózgu w poszczególnych latach w lewym bocznym menu.

Tydzień Mózgu 2020

w Krakowie

pod hasłem - „ Osiągnięcia neuronauki w XX i XXI wieku ”

19-24 października 2020

Tydzień Mózgu 2020 odbędzie się w formie zdalnej.


Wykłady będą transmitowane w dniach 19-24 października 2020 na Facebooku Cafe Nauka i YouTubie Uniwersytetu Jagiellońskiego w postaci plików video, do których link będzie zamieszczony na stronie: https://ptpk.org/tydzien_mozgu.html pod informacją dotyczącą danego wykładu w dniu podanym na początku akapitu z informacją o wykładzie.
Osoby pragnące zadać pytania dotyczące konkretnego wykładu, mogą to zrobić wysyłając je w dniu emisji wykładu do godz. 20:00 na adres: biuro@ptpk.org , podając swoje imię i nazwisko (fikcyjne lub prawdziwe) i tytuł wykładu. Odpowiedzi będą opublikowane po przesłaniu ich przez wykładowcę, do których link zamieszczony zostanie na naszej stronie: https://ptpk.org/tydzien_mozgu.html pod linkiem do wykładu w możliwie najkrótszym czasie.
Materiały z konferencji zostały opublikowane w czasopiśmie " Wszechświat " Nr 1-3/2020, który można zakupić w formie cyfrowej lub papierowej. Są to kilkustronicowe streszczenia zawierające wszystkie wykłady z 2020 roku. Możliwy jest również zakup numerów archiwalnych. Informacje dotyczące kupna można znaleźć na stronie: https://ptpk.org/wszechswiat.html lub telefonując na numer: 661 482 408.


Wprowadzenie do Tygodnia Mózgu 2020

Program Tygodnia Mózgu 2020

19 października - „Ty śpisz, a on pracuje - rola układu glimfatycznego w usprawnianiu pracy mózgu”
Dr hab. Marta Obara-Michlewska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Warszawa)

link do wykładu: https://www.youtube.com/watch?v=r5wU_SD2mpc&feature=youtu.be
link do odpowiedzi:

20 października - „Receptory związane z białkiem G: Historia odkryć, Nagrody Nobla 1971, 1994, 2012”
Prof. dr hab. Jolanta Barańska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa)

link do wykładu: https://youtu.be/tMQ2bOq3naQ
link do odpowiedzi: Nie przesłano pytań dotyczących wykładu.

21 października - „Sto lat - czy naprawdę wszyscy chcemy żyć tak długo? Choroby neurodegeneracyjne jako nieodłączny element starzenia mózgu”
Dr hab. Grzegorz Kreiner (Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Kraków)

link do wykładu: https://youtu.be/CsiUI_X5s0g
link do odpowiedzi: Nie przesłano pytań dotyczących wykładu.

22 października - „Czy dieta i suplementy mogą wspomóc pracę mózgu?”
Dr Joanna Chłopicka (Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

link do wykładu: https://youtu.be/z5tC8eMteXA
link do odpowiedzi: Nie przesłano pytań dotyczących wykładu.

23 października - „Komórki macierzyste w naprawie urazów rdzenia kręgowego - aktualny stan wiedzy”
Dr hab. Małgorzata Zawadzka (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa)

link do wykładu: https://youtu.be/bO942JDYL0g
link do odpowiedzi: Nie przesłano pytań dotyczących wykładu.

24 października - „Neuromodulacja - magnetyczna i elektryczna interwencja w pracę mózgu?”
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, PAN, Warszawa)

link do wykładu: https://www.youtube.com/watch?v=mwQ5YZQneBU
link do odpowiedzi: Nie przesłano pytań dotyczących wykładu.

„NEURONAUKA DLA DZIECI: SEKRETY ZMYSŁÓW” powraca w wydaniu ONLINE !
W dniu 21 października 2020 serdecznie zapraszamy na „Dzień Mózgu” dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie http://if-pan.krakow.pl/pl/
Więcej informacji TUTAJ

Program:
1. Wprowadzenie, „Mózg i zmysły” i informacje o konkursie.
2. Czy te oczy mogą kłamać.
3. Z naciskiem na dotyk.
4. Mam nosa do nauki.
5. Kubki pełne smaku.
6. Co obija się o uszy + pożegnanie.
Info o konkursie dla dzieci pt. „Świat poznajemy zmysłami, czas więc poznać zmysły” - pobierz tutaj

Wyniki konkursu plastycznego
pt. „Świat poznajemy zmysłami, czas więc poznać zmysły” ogłaszamy na plakacie poniżej.

   
Więcej informacji o wynikach konkursu TUTAJ

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika,
Uniwersytet Jagielloński (Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Cafe Nauka),
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie (Zakład Biochemii Mózgu),
Komitet Neurobiologii PAN

Sponsorzy:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego,
Polska Akademia Nauk
Dana-FENS Brain Awarness Week grant 2020
European DANA Alliance for the Brain

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Elżbieta Pyza (przewodnicząca), prof. dr hab. Irena Nalepa,
mgr Dorota Kłyś, Aleksander Koral

Materiały z konferencji zostały opublikowane w czasopiśmie " Wszechświat " Nr 1-3/2020 (w postaci kilkustronicowych streszczeń wszystkich wykładów 2020), który można zakupić w formie cyfrowej lub papierowej.
Informacje dotczące kupna czasopisma można znalęźć na stronach: https://ptpk.org/wszechswiat.html i https://wszechswiat.ptpk.org/index.php/wszechswiat/subscriptionInfo


Neurogra

European Dana Alliance fot the BrainProjekt plakatu: Michał Wilczkowski - doktorant w Zakładzie Biochemii Mózgu