POPRZEDNIE ZARZĄDY

Prezesi:

Mirosław Mossakowski (1991 – 1992, 1997 – 1999)
Małgorzata Kossut (1992 – 1995, 2001 – 2003)
Andrzej Wróbel (1995 – 1997)
Jerzy Vetulani (1999 – 2001)
Katarzyna Nałęcz (2003 – 2005)
Ryszard Przewłocki (2005 – 2007)
Jolanta Skangiel-Kramska (2007 – 2009)
Julita Czarkowska-Bauch (2009 – 2011)
Marian H. Lewandowski (2011 – 2013)
Andrzej Szutowicz (2013 – 2015)
Małgorzata Skup (2015 – 2017)
Jan Celichowski (2017 – 2019)
 

Sekretarze:

Julita Czarkowska-Bauch (1991  1992, 1995  1997, 2001  2003)
Remigiusz Tarnecki (1992  1995)
Jolanta Zawilska (1997  1999)
Władysław Lasoń (1999 2001)
Irena Nalepa (2003  2005)
Grzegorz Hess (2005  2007)
Teresa Zalewska (2007  2009)
Katarzyna Łukasiuk (2009  2011)
Wioletta Waleszczyk (2011 2015)
Krystyna Ossowska (2015 2017)
Jan Rodriguez-Parkitna (2017  2019)
 

Skarbnicy:

Andrzej Wróbel (1991 – 1992)
Julita Czarkowska-Bauch (1993 1995)
Leszek Kaczmarek (1995 1997)
Krystyna Domańska-Janik (1999 – 2001)
Stefan Kasicki (2001 2003)
Krzysztof Turlejski (2003  2007)
Henryk Majczyński (2007  2011)
Daniel Wójcik (2011  2015)
Monika Liguz-Lęcznar (2015 2017)
Monika Liguz-Lęcznar (2017  2019)​