STATUT

Obowiązujący aktualnie Statut PTBUN:

Statut Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego z dnia 22 listopada 2017 roku

 

Poprzednie wersje Statutu PTBUN:

1997 - Nowelizacja Statutu Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego z dnia 7 września 1997 roku link

1991 - Statut Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego z dnia 31 lipca 1991 roku link