PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI
Od 1998 roku PTBUN jest członkiem FENS (Federation of European Neuroscience Societies) a od 1992 również IBRO (International Brain Research Organization)
W tym okresie członkowie PTBUN pełnili funkcje w następujących komitetach wykonawczych FENS:

 

     Kaczmarek Leszek          Programme Committee Member (2006-2008)

 

 

 

 

 

      Knapska Ewelina              KAVLI Network of Excelence Member (2018-2022)

 

 

 

 

 

      Kossut Małgorzata            Communication Committee Member (2012 - 2016)

 

 

 

        

      Pyza Elżbieta                      Communication Committee Member (2016 - 2020)

 

 

     

      Przewłocki Ryszard            Chair Schools Programme Committee (2010 - 2014)

 


 

    

     Turlejski Krzysztof               Committee on Animals in Research (CARE)

                                                    Committe Member (2012 - 2016)


 

     

     Wójcik Daniel                       Committee of Higher Education and Training (CHET)

                                                    Committee Member (2018 - 2020)

 

 

 

 

      Zawilska Jolanta                  Network of European Neuroscience Schools (NENS) 

                                                     Committee Member (2006 - 2016)

 

W 2007 roku PTBUN przystąpiło do European Coalition for Biomedical Research (ECBM) i przyjęło zaproszenie do Polskiej Rady Mózgu (PRM). W 2015 roku prof. Małgorzata Kossut została wybrana na wiceprezesa PRM.